РОМАНТИЗАМ НАСПРОТИ РЕАЛИЗАМ ВО ОДНОС НА СПОГОДБАТА ЗА ПРОМЕНА НА ИМЕТО (одговор на колумната „Да донесеме информирана одлука“ од Иван Мишев)

Му благодарам на г. Мишев што внимателно ја прочитал мојата колумна „17 прашања и одговори во врска со Договорот за името“. Го ценам неговиот обид да даде објективна анализа лишена од какви било идеолошки и политички влијанија, но лично сметам дека како Македонци (верувам дека и авторот е исто така Македонец како и јас) не можеме да бидеме објективни по едно вакво суштинско прашање туку треба да ги браниме нашите национални и стратегиски интереси по секоја цена, како што тоа го прават и другите народи. Сега некој ќе рече дека влезот во НАТО и ЕУ се наши стратегиски цели што е точно, но зачувувањето на уставното име РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА мора да е наша НАЈСТРАТЕГИСКА ЦЕЛ, мајка на сите цели, многу поголема, многу постара и многу поважна од овие две.

Да тргнам од наодите кои г. Мишев не ги коментирал што ми дава за право да верувам дека се сложил со нив:

 • Именувањето на Македонија само како „втора страна“ во Спогодбата претставува грубо кршење на меѓународното, договорното и облигационото право и ставање во состојба на подреденост!
 • Блокирањето на приемот на Македонија во меѓународните организации и институции под „референцата“ од страна на Грција е грубо кршење на Привремената спогодба!
 • Меѓународниот суд на правдата (со резултат 14:1) донесе пресуда дека Грција ја прекршува Привремената спогодба и дека Македонија има право да го користи своето уставно име, пресуда која Грција (но за жал и некои земји, НАТО и ЕУ) не ја исполнува и целосно ја игнорира!
 • Сите документи на кои се повикува преамбулата на Спогодбата (Хелсиншкиот финален акт од 1975 година, Резолуцијата на ГС на ОН бр. 47/225 од 8.4.1993 година, Резолуцијата на СБ на ОН бр. 817/1993 и 845/1993, Актите на ОБСЕ, Повелбата на ОН, меѓународното право), а кои се однесуваат на правото на самоопределување, демократија, почитување на човечките права, фундаментални слободи и дигнитет, немешањето во внатрешните работи, неотуѓивост и владеење на правото со оваа Спогодба се прекршени.

Авторот помалку наивно и романтично се труди да биде објективен очекувајќи дека „првата страна“ подеднакво објективно ќе ја толкува Спогодбата. Но во реалполитиката тоа не е така. Таму посилниот го „гази“ послабиот и нема простор за bona fide како што несреќно изјавуваат некои академици од МАНУ. Грција тоа секојдневно го потврдува со однесувањето и начинот на толкување на документите што ги наведов погоре. Единствен одбранбен фронт на условно послабите и помали држави е цврсто држење до меѓународното право што во случајов е безусловно во наша полза. За секој наш правник и политичар тоа треба да биде conditio sine qua non. Во својот неуспешен обид г. Мишев сака да не убеди дека Договорот е симетричен, односно дека 24-те обврски кои ги презема Македонија квалитативно се симетрични на 7-те преземени од страна на Грција. Ако е тоа така, тогаш најголема потврда дека Договорот е асиметричен е фактот што само една од обврските преземени од Македонија – промената на уставното име erga omnes е квалитативно поголема од сите седум што ги презема Грција, а кои на никаков начин не влијаат врз нејзиниот устав, држава, нација и општествен систем. Тоа подоцна го потврдува и самиот автор кога вели дека: „Истовремено, договорот со Грција не е симетричен токму во таа една суштинска смисла – дека се менува името на нашата држава, а не се менува името на Грција“. Во што да му веруваме сега на г. Мишев, дека Договорот е симетричен или асиметричен? Ова прашање подетално е разработено во моја колумна: „Кој добива, а кој губи со договорот за името“ објавена на истиов портал. Понатаму, се тврди дека: „Од оваа причина, секој договор со Грција за името би бил асиметричен или небалансиран во старт“. Во таква ситуација НЕ СЕ СКЛУЧУВА ДОГОВОР, т.е. „се мирува“ (Љ. Д. Фрчкоски, 1999), или во мојата професија тоа се вика NO DEAL IS GOOD DEAL! Во спротивно, кога еден договор во старт е асиметричен, тоа се вика КАПИТУЛАЦИЈА, а секоја капитулација има и свој еуфемизам – Мировен договор или Договор за прекин на непријателствата или во нашиов случај Конечна спогодба. Треба ли да потсетам што друго од веќе не така блиското минато е познато како „Конечно решение“?

Во продолжение, би сакал малку да се вратиме во основно и средно училиште. Прв час – историја. Авторот тврди дека со придавката „Северна“ не се откажуваме од нашето вековно име. Во историските читанки стои дека додавка на нашето вековно име имало само при окупација и/или поделба – Macedonia I, II, III, IV (подоцна Macedonia Prima и Macedonia Salutaris) за време на Римската окупација и Вардарска, Егејска и Пиринска после Балканските војни. Ниту еден македонски преродбеник, уметник, историчар, интелектуалец во ниту еден период од историјата не користел ниту додавка ниту придавка на нашето вековно име. Тие се бореле и твореле за Македонија, а не за Северна Македонија така што со „Северна“ нашето вековно име не е зачувано.

Втор час – македонски јазик. Местото и начинот на употреба на придавките чинам дека се учи некаде во 5-то одделение. Да се тврди дека описот на општественото уредување („социјалистичка“, „демократска“, „народна“) кои се наоѓаат пред „Република“ е идентично со описот „северна“ кој се предлага пред името на државата „Македонија“ е во најмала рака инфантилно. Ако е тоа толку банално прашање, зошто Грците во преговорите инсистираа придавката „северна“ да стои пред „Македонија“ наместо пред „Република“? Еве на пример, за мене е целосно прифатливо „Северна Република Македонија“, но тој предлог не е на маса, нели?

Понатаму, г. Мишев вели дека: „придавката ,македонски’ се применува за етничкиот идентитет на нашиот народ“, но не кажува која придавка во пракса ќе се користи за државата? Ако државата е „Северна Македонија“, сè што произлегува од неа (освен етничкиот идентитет на македонскиот народ) добива придавка „северномакедонски“ – северномакедонска репрезентација, северномакедонски филм, северномакедонска граница, северномакедонски граѓани? Неговото прашање „зошто некои би не именувале како Северномакедонци?“ притоа подоцна потврдувајќи дека: „точно е дека некој, тргнувајќи од називот на државата, би можел да погреши и да не нарече Северномакедонци“ е веќе неколку пати одговорено од мноштвото политичари кои продефилираа во Македонија изминатиов период. Времето ќе покаже дека доколку оваа небулоза помине, „грешката“ што ја спомнува колумнистот нема да биде исклучок, туку правило. „Доказот“ на г. Мишев дека ете сме регирале до странските претставници и американската армија да ја поправат грешката со нашето именување како „северномакедонска“ е нешто што еден правник не смее да си го дозволи. Да го потсетам авторот дека тогаш во време на интервенцијата, а и сега оваа држава е сè уште Република Македонија и нашите институции и нацијата која ја претставуваме се сè уште македонски така што и именувањето не смее да биде поинакво, односно реакцијата била сосема на место. Со Спогодбата во иднина секоја евентуална таква наша реакција нема да биде прифатена од адресатот кој ќе се повикува на тоа дека придавката е произлезена од официјалното име на државата „Северна Македонија“. Еве, давам збор дека ако некој значаен политичар од Грција, НАТО и ЕУ во иднина официјално не нарече Македонци, „ќе го честам авторот пијачка“ (С. Пендаровски, 2018).

Трет час – социологија. Во социолошката наука поимите нација и народ се разликуваат. Нацијата се појавува во 18 век после Француската револуција и претставува највисок степен на општествено уредување. Најгруба дефиниција за нацијата е дека таа е народ кој има „своја“ држава, односно кога името на народот, државата и нацијата се идентични. Значи може да имате народ без држава, но не можете да имате нација без држава. Затоа, денес императив на многу народи е да добијат свои сопствени држави и да станат нации: Палестинскиот, Курдскиот, Шкотскиот, Каталонскиот… Во пракса поимите народ и нација често се поистоветуваат од причина што во најголем дел од државите еден доминантен народ е носител на идентитетот на соодветната држава и нација: Грчкиот народ како доминантен во Грција на Грчката нација, Францускиот народ како доминантен во Франција на Француската нација, Американскиот народ како доминантен народ во САД на Американската нација, Рускиот народ како доминантен во Русија на Руската нација итн. Согласно нашиот Устав и одлуките на АСНОМ, Македонскиот народ е носител на идентитетот на државата која се вика Македонија и нацијата која се вика Македонска. Со промената на името на државата, од Македонска нација ние стануваме нација на „граѓаните на Република Северна Македонија“. На тој начин, Македонскиот народ ја губи државноста како носител на суверенитетот и идентитетот на Македонската нација и се промовира нова нација „граѓани на Република Северна Македонија“, односно Македонскиот народ како идентитет останува, но се враќа чекор наназад, односно Македонската нација престанува да постои што е планирано да се потврди со уставните измени.

Во продолжение да ги демантираме и останатите тврдењата на г. Мишев.

– ,,Се исклучува ексклузивитет врз македонскиот идентитет, а се признава реалноста дека два народи се идентификуваат како македонски“. Реалноста е дека само еден единствен народ идентитетски и географски се идентификува како македонски, додека другиот идентитетски се идентификува како грчки, а само географски како македонски!

– „…Договорот утврдува дека елинистичката античка традиција припаѓа на Грците.“ Да бидам саркастичен; штом Договорот така утврдува, тогаш предлагам сите историчари, археолози, антрополози, лингвисти кои тврдат поинаку слободно да си ги уништат своите дела, бидејќи нели се неточни!

– „Секој граѓанин на демократска држава може слободно да ја определи својата етничка припадност на попис, согласно принципот на самоопределување“. Претпоставувам дека тука авторот не мисли и на граѓаните од македонската етничка припадност кои живеат во Грција и Бугарија, а кои не можат да го остварат ова право. Или пак смета дека Грција и Бугарија не се демократски држави!?

– „…на попис во Грција, во графата ,етничка припадност’, Павле Воскопулос може да се запише Македонец според значењето од Република Северна Македонија“. Ова е толку апсурдно што не заслужува никаков коментар.

– „…за каква автодеструкција од невиден размер зборува Ковачев?“ Зборувам за таква автодеструкција што во една матична држава на Македонскиот народ ќе има простор за албански ансамбл, турски театар, ромски фестивал (кои припадниците на овие етнички групи несомнено ги заслужуваат), но ќе нема простор за македонски театар, македонска филхармонија, македонска академија итн. За таква автодеструкција на која целиот нормален интелектуален свет ни се чуди, а националшовинистите од соседството ги тријат рацете и едвај чекаат да продолжат уште пожестоко да не понижуваат! За таква автодеструкција во која за промена на името лобираат разноразни домашни и белосветски политички камелеони и транзициски и посттранзициски мешетари! Автодеструкција во која пензионирани актери, спортисти, професори, генерали, политичари кои своите кариери ги изградија на грбот на македонштината и додека беа активни се „колнеа и гинеа за Македонија“ од само ним познати причини сега заговараат промена на името и ни нудат ,,светла европска иднина”. Автодеструкција во која вистинските интелектуалци и патриоти стаписано и со неверување гледаат што се случува и молчат, а кога сакаат да крикнат не можат да се доберат до средствата за јавно информирање! Ете за таква автодеструкција од невиден размер зборувам!

– „Дали ги разбираме финансиските импликации од интегрирање во ЕУ и НАТО?“ Како доктор по економија автор сум на неколку анализи, а сум консултирал и доста литература на темата од секаква провиниенција на автори (од ултранеолиберални до ултраконзервативни). Одговорно тврдам дека доколку не се направат вистински реформи во вредносниот, правниот, политичкиот и економскиот систем на една држава за кои не се потребни НАТО и ЕУ туку добра волја и вистински луѓе, тогаш членството во НАТО и ЕУ имаат маргинално значење за економијата. На оваа тема повеќе може да се прочита во мојата колумна „Како да (не)гласаме на референдумот“. Вистинското прашање овде е дали ги разбираме финансиските импликации од промената на името?

– г. Мишев сакајќи да аргументира дека откажувањето од античкото македонско минато во корист на Грција нема влијание врз нашата историска доктрина вели: „…ниту денешните Италијанци не можат да си дозволат да помислат за континуитет од античкото Римско Царство, иако секој ден го гледаат Колосеумот во Рим“. Нема да му земеме за грев бидејќи се дистанцира од подлабокото познавање на историјата, но еве да му појасниме. Официјалната историја на повеќето европски народи е фундирана врз античкиот период колку и да е тој митологизиран. Ирската историја започнува од периодот на Келтите, француската од Галите, белгиската од Белгите, германската од Германите, албанската од Илирите и секако италијанската од античкиот Рим како впрочем и грчката од античките полиси. Единствено македонската историја не смее да потекнува од антиката, затоа што таа со Договорот нели е грчка!? Обидете се на Италијанците да им кажете дека немаат никаква врска со Стариот Рим или ете на Грците дека античка Македонија е македонска!

– „…секој што сака да си го користи овој симбол (се мисли на сонцето од Кутлеш) во својот стан, куќа, двор, ќе може да го прави или да продолжи да го прави тоа слободно“. Мишев заборавил дека при посетата на Коѕијас на Македонија од страна на протоколот на Владата на Република Македонија беа покриени сите „иредентистички симболи кои би можеле да го навредат драгиот гостин“ и тоа токму на приватни објекти. Затоа, имаме основа да веруваме дека во иднина целосно ќе се обесхрабрува приватната употреба на античките македонски симболи.

– „Но, заклучокот дека заради оваа одредба (се мисли на член 8, став 4) кај нас Солун ќе стане Тесалоники е неточен“. Демантот на ова тврдење дојде од самиот г. Заев во интервјуто за грчката државна телевизија ЕРТ во кое инсистираше Солун да го вика Тесалоники и тоа вон нормите на македонскиот литературен јазик. Затоа, имаме основа да веруваме дека во иднина ќе се инсистира на приоритетизација на ендонимите.

– „…уставните промени може да се изгласаат со условно стапување во сила, односно да стапат во сила во оној момент кога Грција ќе го ратификува Договорот во парламентот“. Ова е апсолутно неточно. Спогодбата предвидува дека „Втората страна во целост ќе ги усвои амандманите на Уставот до крајот на 2018 г.“ (член 1, став 4, алинеја е). Не е предвидена можност за условно стапување во сила на уставните промени.

Пред крај би сакал да се осврнам на т.н. Заеднички интердисциплинарен комитет предвиден со член 8, став 5 од Спогодбата. Мој личен впечаток е дека тој ќе биде само еден дополнителен грчки механизам за вечно траење на преговорите за членство во ЕУ, освен доколку се разбира нашите членови не ги прифатат сите барања на грчките претставници. Очекувам дека членовите номинирани од грчката страна во зависност од моменталните стратегиски интереси на грчката политика по потреба ќе бараат „фаул“ и ќе ги кочат преговорите. Или да вулгаризирам, грчките членови на Комитетот во полугодишниот извештај ќе наведат дека по одредено прашање (на пример користењето на македонските топоними во учебник по историја за 6 одделение или заборавена непроменета табла на основно училиште во с. Ново Село на кое пишува Република Македонија) не е постигнат компромис и не се создадени услови за давање зелено светло за: покана за членство/отпочнување на преговорите/отворање на поглавјата/прием во ЕУ итн. Се надевам дека сум во заблуда, но за жал мислам дека праксата ќе ги потврди овие наоди.

Како резиме би сакал да се осврнам на кампањата која се води за прифаќање на Спогодбата за промената на името. Ако премиерот на една држава која истапува од ЕУ (В. Британија) ви вели дека е добро да го промените името заради евентуално членство во ЕУ, ако министер за одбрана на друга земја која не е членка на ЕУ (Норвешка) ви вели дека е добро да го промените името заради евентуално членство во ЕУ, ако канцелар на трета земја која не е членка на НАТО (Австрија) ви вели дека е добро да го промените името заради евентуално членство во НАТО, ако премиер на четврта држава која носи идентично име со провинција на нејзе соседна држава (Луксембург) ви вели дека е добро да го промените името за да се разликувате од името на провинцијата во вашата соседна држава и притоа ниту еден од нив не го изусти името на народот на кој му се обраќа, ниту на јазикот кој тој го зборува, а кои воопшто не се проблематизирани со Привремената спогодба, тогаш со светската политика и право нешто навистина сериозно не е в ред.

Advertisements

КАКО ДА (НЕ)ГЛАСАМЕ НА РЕФЕРЕНДУМОТ? (трет дел)

Влезот на Македонија во НАТО и ЕУ е стратегиска определба на државата од нејзиното осамостојување до денес. Според анкетите, голем број Македонци и останати граѓани на Македонија се за влез на нашата држава во овие меѓународни организации, но уште поголем е бројот на оние кои се против промената на името заради остварување на оваа цел. Не е занемарлив бројот и на оние кои се против каков било влез на Македонија во НАТО и/или ЕУ. Сите ние, независно во која група спаѓаме имаме апсолутно право да го изразиме, браниме, но и менуваме својот својот став, доколку утврдиме поинаку. Тоа е неотуѓиво демократско право загарантирано во цивилизираниот свет. Но исто така неотуѓиви демократски и човечки права загарантирани во цивилизираниот свет вклучувајќи ги НАТО и ЕУ како меѓународни организации и поголемиот дел од нивните земји-членки треба да бидат правата на самоопределување, самоидентификување, фундаментални слободи и дигнитет, немешање во внатрешните работи, неотуѓивост и владеење на правото. Она што е заеднички именител и на приврзаниците и на противниците на овие две организации во нашата земја е желбата за почитување на достоинството, интегритетот и суверенитетот на Македонија и Македонците.

Пред да ги направиме следните чекори мораме да земеме предвид дека откако прв пат ја артикулиравме нашата желба за членство во НАТО и ЕУ, овие организации многу се променија и околностите сега и тогаш се многу поразлични. Во меѓувреме светот стана мултиполарен, а државите повеќе не се поделени во цврсти антагонистички блокови туку се борат да влезат во математички кажано што повеќе пресеци на множества заради остварување на нивните национални интереси. Денес, не е никакво изненадување или преседан кога Германија, Унгарија, Грција, Бугарија (членки на НАТО и ЕУ) соработуваат со Русија и Кина на енергетски, економски и инфраструктурен план, кога Турција (членка на НАТО) соработува со Русија на воен план, кога ЕУ или Канада (членка на НАТО) го поддржуваат ставот на Кина во „трговската војна“  со нивниот „сојузник“ САД и цела низа на слични примери.

Последните самити на НАТО покажаа големи несогласувања помеѓу земјите-членки за идната стратегија на Сојузот во поглед на односот кон „трети земји“, проширувањето и „мигрантскиот бран“. Посебно актуелна тема се издатоците за одбраната кои треба да изнесуваат 2% од БДП (на последниот Самит беа спомнати  4%). За Македонија тоа би значело издатоци од најмалку 180 милиони евра (или 80 милиони евра повеќе од сега), доколку се остане на условот од 2% или најмалку 360 милиони евра (или 260 милиони повеќе од сега) доколку се инсистира на условот од 4% за вооружување и тоа со единствена цел – одбрана од непознат агресор вон НАТО пактот.

Ситуацијата со ЕУ е уште подраматична. Брегзит, двете брзини на Европа, заморот од проширувањето, поделбата на демократии и автократии, евроскептицизмот, подемот на националните држави наспроти евробирократизмот, економската состојба, мигрантската политика се само дел од проблемите за кои во ЕУ постојат огромни несогласувања. За очекување е дека на среден рок нема да постои расположение за прием на нови земји во Унијата барем до решавање на дел од овие горливи внатрешни проблеми.

Приврзаниците на договорот за промена на името тврдат дека со нашето членство во ЕУ дополнително ќе се отворат европските фондови за нашата држава. Но, прашање е колку од тие фондови кои внимавајте – не се наменети за плати и пензии и не се делат во вреќи како што постои одредена перцепција, реално ќе завршат во државата и кај граѓаните? На пример; што досега нè спречуваше и оние европски фондови што во моментов ѝ се ставени на располагање на Македонија да бидат искористени повеќе од 30% како што е тоа случај во моментов? Името или нешто друго…? Ако ние сами не собереме сила да се бориме за подобар живот, право и правда, општество без криминал и корупција, ниту една меѓународна организација и ниту сите пари на светот тоа нема да ни го овозможат. Без внатрешни реформи членството во ЕУ и НАТО е само форма и нема да ги одврати луѓето да продолжат да ја напуштаат Македонија во потрага по подобар живот. Еве и еден податок: според истражувањата на Henrekson et. al 2008, членството во ЕУ на новите-земји членки од 2004 година им овозможува дополнителен годишен пораст на БДП од 0,8%. Што овие 0,8% би ни значеле нам ако нашата економија и понатаму продолжи да расте со исклучително ниски стапки на раст како што е тоа случај во последниов период?

Сега доаѓаме до клучната дилема: Дали со промената на името ќе бидеме побогати?

Богатството и сиромаштијата ги има во сите земји во светот. Ги има и во земјите-членки на ЕУ и НАТО, секако ги има и во земјите вон нив. Богатството или сиромаштијата се релативни и зависат пред сè од личната перцепција и состојбата на духот кај поединците или историските процеси и државното уредување кај општествата. Меѓутоа, философски, теолошки, математички и економски општоприфатена аксиома е дека богатството се стекнува на три начини: со љубов и почит, со образование и со труд.

Љубовта и почитта се клучни за духовно богатство, а тоа е предуслов за материјално богатство како на поединците така и општествата. Љубовта кон семејството, роднините, пријателите, соседите, татковината како и почитта кон средината, околината, јавното добро, приватната сопственост, различностите, уставот и законите, односно воспитувањето, толеранцијата, хуманоста, личниот интегритет, моралот и етиката создаваат здрав амбиент за предвидливо однесување и напредок. Тоа е основа за изградба на стабилно и безбедно место за живеење. Повеќе европски, но и многу светски нации со внатрешен консензус одамна достигнале високо ниво на овие вредности не чекајќи друг да го направи тоа за нив или да им биде донесено од некакви интеграции. За да им се приклучиме и ние, не ни е потребна промена на нашето име туку промена на односот кон самите себе си и кон нашите сонародници, т.е. редефинирање на општествените вредности.

За значењето на образованието не треба посебно да се елаборира. Доживотното учење, постојаното читање, унапредувањето на знаењата и вештините овозможуваат поквалитетно извршување на работните обврски, а со тоа отворање на повеќе алтернативи за вработување и опции за поплатени работни места. Тоа во перспектива носи „магичен круг“ на подобри образовни институции кои ќе произведат подобри лекари, инженери, економисти, правници, земјоделци, занаетчии, со еден збор поквалитетни работници кои ќе заработуваат повеќе и ќе придонесуваат повеќе за себе и за државата. За да го постигнеме ова, не ни е потребна промена на нашето име туку целосна внатрешна реформа на образованието и воспитанието.

Трудот е единица мерка за работа, а постојаниот труд е единица мерка за неуморна, напорна работа и професионализам. Да се биде вреден и почитуван работник е едно од највисоките достигнувања на човечкото битие. Култот кон работата, но и постојаната борба за работнички права ги направиле богатите земји – материјално богати. Трудот претставува излез од „комфорната зона“, напуштање на status quo, борба за лична и општествена продуктивност, ефикасност и конкурентност. Тоа е патот кон подобро и побогато општество, а не промена на името! Бајките за Елдорадо, Шангри-Ла, Агарта и други ветени земји во кои само треба да влеземе и ќе бидеме богати се само тоа…бајки, а во нив сè помалку верува и мојот 4-годишен син.

Формулата за успех, напредок и богатство е многу едноставна: да сакаме, да почитуваме, да учиме и да работиме! Кога еднаш ќе ја примениме оваа формула, за многу кратко време ќе дојдат слободниот пазар, владеењето на правото, искоренувањето на криминалот, митото и корупцијата. Тогаш капиталот сам ќе дојде и ќе го зголеми богатството на сите нас, не прашувајќи дали нашата земја е членка на оваа или онаа организација. Здравиот дух на нацијата и приливот на капитал ќе го зголеми квалитетот на животот, а квалитетот многу повеќе носи интеграција, отколку што интеграцијата носи квалитет. Земјите кои имаат високо-квалитетен живот имаат и отворена покана за евроатланска интеграција без никаков дополнителен услов, а уште помалку барање за некаква си промена на името: Исланд, Норвешка, Швајцарија, Андора, Лихтенштајн, Сан Марино, Монако се со отворена покана за членство во ЕУ и Швајцарија, Австрија, Ирска, Шведска, Финска, Малта се со отворена покана за членство во НАТО.

Почитувани читатели, ова е последен дел од трилогијата посветена на договорот за промена на името. Во деновиве пред неминовниот референдум апелирам сите внимателно да го прочитаме договорот и да размислиме што добиваме, а што губиме со него. Да размислиме дали е потребна жртвата што треба да ја поднесеме наспроти празните ветувања и хипотези. Да се запрашаме што од досега ветеното од т.н. меѓународна заедница, но и од домашните политичари беше исполнето во изминативе 27 години кога од нас се бараше и се доби: прифаќање на референцата, промена на знамето, прифаќање на резултатите од разноразните благо кажано „спорни“ избори, прифаќање на бегалците од балканските војни, транзитирањето на странски воени сили за интервенции во трети земји, постојаните промени на Уставот под притисок на разни надворешни и внатрешни субјекти итн? Да се запрашаме дали со промената на името нема наскоро да дојдат барања и за други отстапки? Дали вистинските пријатели се закануваат доколку не се реализира ова или она сценарио? Да се запрашаме дали името ни е виновно за нашата материјална и духовна беда, за криминалот, митото и корупцијата, за лошиот политички систем и уште полошите политичари, за невладеењето на правото и правната држава, за небезбедноста, за нефункционирањето на целокупната хиерархија на општественото живеење – централната власт, локалната самоуправа, месните заедници, куќните совети, семејствата…? Дали името ни е виновно за лошото здравство, образование, меѓунационални односи, сивата економија, нечистотијата, иселувањето…?

Почитувани сонародници и сограѓани! Една стара еврејска мудрост вели: „Ако купуваш куќа, прашај го продавачот дали му е наследство од предците или ја градел сам. Ако му е наследство, купи ја затоа што ќе купиш куќа која ќе ја продаде ефтино, а ако ја градел сам, не купувај ја затоа што цената ќе биде висока…тоа е цената на неговиот дом!“ Ние ја добивме нашата држава и нашето име од нашите предци, но тоа не значи дека треба да ја продадеме ефтино. Напротив, треба да ги засукаме ракавите и да ја изградиме во модерна и здрава држава, така силна што таа и нејзиното име ќе бидат бесценети и никој не ќе може да ги купи. Да бидеме херои на нашето време и за нашите деца. Тоа е патот за европска и слободна Македонија, а не промена на името!

Во спротивно, колку ли само бедно и трагикомично ќе изгледаме кога секогаш, во секоја прилика, јавна или приватна, во медиуми, на спортски натпревари, на училиште, факултет, дома или во странство, во официјални или во неофицијални прилики, пред блиските и подалечните луѓе ќе ни доаѓа да го кажеме „она на М“, а ќе мораме да го кажуваме она другото…?

КОЈ ДОБИВА, А КОЈ ГУБИ СО ДОГОВОРОТ ЗА ИМЕТО? (втор дел)

Во првиот дел се обидовме да дадеме објективен одговор на 17 најкруцијални прашања поврзани со договорот за името. Колумната имаше голем позитивен одглас кај читателите што навистина ме радува. Притоа, резимиравме дека останатите членови од договорот од делот 2 и делот 3 кои се однесуват на интензивирање на сите видови на соработка, дипломатските односи и разрешувањето на спорови се општи и козметички и во договорот се ставени единствено за уметнички впечаток. Меѓутоа од познавачите на правото ми беше предочено дека тие членови неслучајно се вметнати во договорот со намера тој полесно да се спроведе низ собраниските органи како договор за соработка по примерот на Договорот за добрососедство со Бугарија. Ова се покажа за точно и за ова укажување сум посебно благодарен.

Изминатиов период, а верувам и во периодот што следи сè до одржувањето на неизбежниот референдум за кои очигледно  кај политичките кругови во државава постои консензус, сè почесто (ќе) се пласира тезата дека ова е добар договор затоа што двете страни се подеднакво (не)задоволни. Нашата намера во оваа колумна е да одговориме дали тоа е навистина така и која страна вистински добива, а која вистински губи со договорот?

Дали Грција губи со договорот?                    НЕ!

Грција de facto не губи ништо!

Кратко, јасно и едноставно. Сите забелешки на грчката опозиција дека е признаен македонскиот јазик, народ, идентитет и име дури и доколку се основани (а не се), не претставуваат никаква загуба за Грција, како што не претставуваа ниту изминативе 27 години од независноста на Република Македонија, ниту изминативе 74 години од прогласувањето на самостојноста на Македонија на Првото заседание на АСНОМ, ниту ако сакате изминативе 105 години од поделбата на Македонија. Како што веќе рековме во првиот дел, тие претставуваат индивидуални и колективни фундаментални слободи, самоопределување и самоидентификација пропишани со меѓународното право и не може да бидат предмет на никакво билатерално признавање. Понатаму, илузорно е да се тврди дека постоењето на македонска држава, народ и јазик со сегашната големина и капацитет претставуваат воена, национална, историска, економска или каква било друга закана за Грција. Но и во таква констелација, официјалните лица од Првата страна, на уште незасушеното мастило од потписот на договорот изјавуваат дека за нив „народот од РСМ е славомакедонски“, а јазикот е „официјален јазик на РСМ“ (изјава на Алексис Ципрас за Екатимерини, 18.6.2018 година) – нешто што никаде во договорот не е предвидено. Тоа само покажува дека дури и во ситуација на „никаква загуба“ (zero loss) за Првата страна, таа е подготвена веднаш да го прекрши договорот и тој за неа нема никакво значење.

Дали Грција добива со договорот?              ДА!

Да видиме кои се придобивките за Првата страна од овој договор?

 1. Грција добива ексклузивитет на името „Македонија“!

За нашата земја секогаш и секаде ќе мора да се користи новото име „Северна Македонија“, додека името „Македонија“ ќе биде ексклузивитет само за Грција.

 1. Грција добива ексклузивитет на придавката „македонски/а“ во надворешни рамки во сегашен и историски контекст!

За нашата земја во надворешни рамки во пракса најчесто ќе се користи  придавката „северномакедонски/а“, додека придавката „македонски/а“ во сегашен и историски контекст ќе биде резервирана исклучиво за Грција. На пример, терминот „македонска историја“ ќе се однесува на грчкото гледање на историјата на Македонија од антиката до денес и ќе биде единствено нејзин ексклузивитет. Таа ќе може да формира свои Македонска телевизија, Македонски театар, Македонски музеј, Македонска филхармонија, Македонска академија, Македонска банка, додека нашите институции ќе мораат да го користат описот „…на Северна Македонија“.

 1. Грција ја добива позицијата “Erga Omnes”!

Практично Грција не отстапи од нејзината „црвена линија“ и од почетокот до крајот на преговорите ја задржа својата преговарачка позиција за промена на Уставот на Република Македонија и користење на новото име секаде, во секоја прилика и за сите намени, унилатерално, билатерално и мултилатерално (член 1, став 8).

 1. Грција добива ништовност на пресудата од Меѓународниот суд на правдата!

Првата страна се ослободува од најтешката обврска – почитување на пресудата од Меѓународниот суд на правдата кој во 2011 година пресуди дека:

 • Грција противејќи се на пристапувањето на Македонија во НАТО под привремената референца ја прекршила Привремената спогодба од 1995 година;
 • сите наводи на Грција дека Македонија ја прекршила Привремената спогодба се отфрлаат;
 • се очекува Грција во иднина повторно да не го повреди меѓународното право и да делува во духот на „добрата волја“ и
 • Македонија и натаму може да го користи своето уставно име во односите со Грција и другите билатерални и мултилатерални односи.
 1. Грција добива легитимитет на иредентизмот кон Македонија!

Дали сте се запрашале зошто за Грција, покрај максималистичката позиција за целосна промена на името, отсекогаш во преговорите беше релативно прифатливо името „Северна Македонија“ (изјави на Никос Коѕијас, Алексис Ципрас, Јоргос Папандреу и Константинос Мицотакис за медиумите), а не и другите придавки и додавки кои циркулираа? Одговор на ова дава официјалната грчка историска доктрина за постоење на „Северна Македонија“ како интегрален дел на грчката мегали-идеја. Според оваа доктрина, Македонија „не е целосно ослободена“, односно нејзините јужни делови се ослободени во 1913 година со Балканските војни, додека „Северна Македонија“ која се протега до линијата Дебар (грч. Дивра) – Крушево (грч. Крусовос) – Прилеп (грч. Стиверра) – Неготино (грч. Антигонеа) – Струмица (грч. Астреон) – Гоце Делчев (грч. Неврокопи) сè уште не е ослободена. Иако договорот предвидува дека „страните ја потврдуваат нивната меѓусебна граница како трајна и неповредлива меѓународна граница и ниту една од страните нема да поддржуваат никакви претензии кон кој било дел од територијата на другата страна“ (член 3, став 1) сепак со евентуалниот прием на „Северна Македонија“ во НАТО, Грција ќе биде таа што ќе го „чува“ нашиот воздушен простор како што од неодамна тоа го прави во Албанија и Црна Гора, а не обратно. Впрочем, вакви договори за неповредливост на границите имаше и Германија со повеќето европски држави во мугрите на Втората светска војна.

Дали Македонија губи со договорот?                                ДА!

Практично сето она што го добива Грција претставува загуба за Македонија, но и многу повеќе од тоа:

 1. Македонија неповратно го губи своето вековно, национално, историско и уставно име!

Името „Република Македонија“ и „Македонија“ преведено и непреведено не смее да се користи  никаде во официјалната комуникација во земјата и надвор од неа (член 1, став 7). Сосема јасно и недвосмислено името „Македонија“ ќе престане да постои во контекст на нашата држава.

 1. Македонија неповратно ја губи својата „црвената линија – Уставот не смее да се менува“!

Единствената силна преговарачка позиција  која впрочем произлегува од меѓународното право како единствен codex principalis на малите наспроти големите земји се напушта и неповратно се губи. Македонија еднаш засекогаш се поместува од својата „црвена линија“, додека Грција не.

 1. Македонија неповратно го губи мнозинството земји во светот кои ја поддржуваат и признаваат под нејзиното вистинско име!

Имено, 138 од 195 земји во светот (71%), понатаму 16 од 29 земји-членки на НАТО (55%) и 14 од 28 земји-членки на ЕУ (50%) кои согласно меѓународното право ја признаваат Македонија под уставно име или го користат уставното име во билатералната комуникација ќе мора да престанат да го прават тоа и во иднина да го користат новото име.

Дали Македонија добива со договорот?                  НЕ!

Приврзаниците на договорот кај нас се обидуваат да докажат дека Македонија добива со договорот за името аргументирајќи дека со него Грција ни го признава јазикот, националноста и идентитетот и дека имплементирајќи го истиот по брза постапка ќе ни биде овозможен прием во НАТО и ЕУ. Ние не би можеле да се сложиме со овие аргументи затоа што сметаме дека:

 1. Македонија НЕ добива признавање на јазикот и националноста од страна на Грција!

Како што веќе видовме погоре, јазикот, националноста, државјанството и идентитетот се стекнати права и чувства и НЕ СЕ и никогаш НЕ МОЖАТ да бидат предмет на уредување со билатерален договор или билатерално признавање. На светот не постои правен и политички акт што може да поништи или создаде народ, јазик, националност или идентитет туку тоа е резултат единствено на историски процес. Официјалната грчка позиција сега е и во иднина ќе биде дека тие признаваат посебен идентитет и јазик на народот на нејзината северна граница сè додека тој не е и не се нарекува македонски, што пак ќе кажеме, во меѓународното право нема никаво значење.

2. Македонија НЕ добива брз прием во НАТО и ЕУ!

Како што претходно беше објаснето, приемот во меѓународните мултилатерални и регионални организации за кој Првата страна се обврзува да не го попречува (член 2, став 1), не зависи само од Грција. Приемот на Македонија во НАТО и ЕУ може во секој момент да биде попречен од која било земја-членка. Класичен пример е случајот со Турција која преговара за членство во ЕУ веќе неколку децении без изгледи за прием во скоро време. Интересно е тоа што во последниов период, апологетите на ставот за брз прием во НАТО и ЕУ по промената на името ретерираат и сега се говори за „долг и мачен процес, полн со неизвесности“ , „отворање на вратите на Унијата не порано од 2025 година“, „да не се фокусираме на датуми“ итн. Сведоци сме дека на годинешниов Самит на НАТО оддржан во Брисел, Македонија повторно доби одложена покана (со можност за членство не порано од 2020 година), под услов целосно да го имплементира договорот за името. Како што гласи заклучокот од Самитот: „Целосно спроведување на сите интерни процедури пропишани со почитување на договорот за решавање на спорот со името е предуслов за успешно завршување на пристапниот процес.“ Нам не ни е познато како оваа одложена покана е поразлична од онаа од Самитот на НАТО во Букурешт во 2008 година кога заклучокот беше дека: „НАТО се согласи дека Македонија иако ги исполни сите критериуми за членство ќе добие покана да се приклучи кон Алијансата откако ќе биде постигнато прифатливо решение за прашањето за името во рамките на ОН.“

 1. Македонија НЕ добива гаранција за почитување на договорот од страна на Грција!

Со договорот, Првата страна се обврзува дека нема да приговара на апликациите за членство на Втората страна под името „Северна Македонија“ во мултилатерални и регионални организации и институции во кои таа е член (член 2, став 1). Ова de facto не претставува никаква отстапка од страна на Грција и не претставува никаква придобивка за Македонија од причина што овој член е скоро идентичен со членот 11 од Привремената спогодба со кој Првата страна се обврза да не приговара на апликациите за членство на Втората страна под референцата „бивша југословенска република Македонија“. Привремената спогодба беше прекршена од страна на Грција токму во членот 11 за што беше добиена пресуда од Меѓународниот суд на правдата која Грција de jure мораше да ја спроведе. Дали и колку таа беше спроведена знаеме сите. Според тоа, не постојат никакви гаранции дека откако ќе се извршат уставните измени кај Втората страна, односно Македонија неповратно ќе го смени името, Првата страна ќе го ратификува Договорот (член 1, став 4, алинеи е и ф). Уште сега постојат најави дека мнозинството во грчкиот парламент ќе гласа против ратификација (изјава на Кирјакос Мицотакис за медиумите).

4. Името „Република Северна Македонија“ НЕ претставува замена за референцата од Привремената спогодба од 1995 година!

Погрешно е толкувањето дека овој акт претставува само проста промена на референцата. Ако е тоа така тогаш бранителите на овој став треба да одговорат на прашањето: Зошто тогаш е потребна промена на Уставот и зошто едноставно не се направи анекс на Привремената спогодба со кој референцата „поранешна југословенска Република Македонија“ ќе се замени со нова референца „Република Северна Македонија“?

Во економската наука постои една многу едноставна стратегиска техника за планирање и  утврдување на тоа дали една одлука е добра или не и дали таа треба воопшто да се реализира. Таа техника се вика SWOT анализа и економистите добро ја познаваат. Нејзиниот назив доаѓа од англискиот јазик и претставува акроним од зборовите Strengths (силни страни), Weaknesses (слаби страни), Opportunities (можности) и Threats (закани). Методолошкиот пристап на оваа анализа пропишува изработка на табела во која прегледно се вметнуваат секој од  соодветните параметри. За потребите на оваа колумна изработивме SWOT анализа на договорот за името и ги добивме следните резултати:

Силни страни (2)

 1. Не се менува името на македонскиот јазик
 2. Не се менува кодот МК и МКД во сите случаи, освен кај сообраќајот

Можности (2)

 1. Потенцијално членство во НАТО
 2. Потенцијално членство во ЕУ

Слаби страни (8)

 1. Асиметричност на договорот
 2. Промена на уставното име и користење на новото “erga omnes”
 3. Промена на националноста и идентитетот
 4. Промена на кодот МК во сообраќајот
 5. Промена на називите на институциите
 6. Користење на новото име во комерцијална употреба (губење на економската препознатливост)
 7. Откажување од грижата за македонското национално малцинство
 8. Откажување од симболиката и топонимијата поврзана со егејскиот дел на Македонија

Закани (9)

 1. Исчезнување на македонскиот национален идентитет
 2. Губење на ексклузивноста на името
 3. Буџетски импликации кај институциите заради промената на името
 4. Финансиски импликации кај граѓаните заради промената на личните документи
 5. Промена на историската доктрина за македонската држава, народ и нација
 6. Ништовност на пресудата на Меѓународниот суд на правдата
 7. Легитимитет на иредентизмот на Грција кон Македонија
 8. Губење на поддршката од мнозинството земји кои не признаваат под уставно име
 9. Нема гаранција за почитување на договорот од страна на Грција

Резултатите од изработката на SWOT анализата се толкуваат на следниов начин: Доколку збирот на првиот и вториот ред е поголем од збирот на третиот и четвртиот ред се носи позитивна одлука. Доколку збирот е еднаков или приближно еднаков се препорачува изработка на дополнителни истражувања и анализи за донесување на конечна одлука. Доколку збирот на првиот и вториот ред е драстично помал од збирот на третиот и четвртиот ред одлуката би требало да биде категорично негативна.

Сега ве молам да одвоите време за малку математика која ќе ви помогне да донесете ваш суд во однос на овој договор.

 

Во третиот дел: ЗАКЛУЧОЦИ ВО ВРСКА СО ДОГОВОРОТ ЗА ИМЕТО

17 ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ВО ВРСКА СО ДОГОВОРОТ ЗА ИМЕТО (прв дел)

Во периодот по објавувањето на „Конечниот договор за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите Нации за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратегиско партнерство меѓу страните“ како што е официјалниот и целосен назив на договорот за името, се отворија многу прашања, дилеми и забуни околу истиот. Без да навлегувам во правните недоследности на овој договор, за кој веќе се произнесоа или допрва треба да се произнесат експертите од областа на меѓународното право, чувствувам потреба да се одговори на 17 најпоставувани прашања, со цел да се појасни содржината и суштината на договорот.

 1. Дали договорот е симетричен?   НЕ!

Во преамбулата на договорот, Хеленската Република (официјалната самоидентификација на Грција-право кое никој не може и не смее да ѝ го скрати) е наведена како „Прва страна“, додека како друга страна во договорот е наведена само „Втората страна“. Нема никаква индиција за која земја станува збор, освен што се повикува на референцата која ние не ја прифаќаме од Резолуцијата на ОН бр. 47/225 од 8 Април 1993 година. Тоа претставува грубо кршење на меѓународното, договорното и облигационото право и омаловажување на една од договорните страни.

За асиметричноста на договорот говори и фактот што со него Грција поединечно презема само 7 обврски, а Македонија поединечно дури 24.

 1. Дали Република Македонија ќе мора да го смени своето име?   ДА!

Република Македонија еднострано, неповратно и трајно ќе мора да го смени своето име во „Република Северна Македонија“, скратено: „Северна Македонија“ преку промена на Уставот со амандман и новото име ќе мора да го користи секаде и во секоја прилика, т.н. “erga omnes” (член 1, став 3, алинеја а и г, став 8). Еднострано, затоа што тоа го прави без да побара некаков реципроцитет од Првата страна, а неповратно и трајно, затоа што кога еднаш веќе ќе се промени Уставот (член 1, став 12), понатаму е многу тешко (скоро невозможно) да се издејствува враќање во сегашната состојба, поради Бадинтеровото мнозинство потребно за негова повторна промена.

 1. Дали ќе се смени националноста „Македонец“?   ДА!

Досегашниот назив за националноста „Македонец“ со договорот добива дополнителен описен дел „Македонец/граѓанин на Република Северна Македонија“ (член 1, став 3, алинеја б). Притоа, со интерпукцискиот знак „/“ не е јасно дали терминот ќе се користи секогаш заедно и сврзано или секој ќе има право да избере еден од термините „Македонец“ или „граѓанин на Република Северна Македонија“? Со оглед на тоа што е предвидено оваа кованица да биде запишана во пасошите, а на насловната страница од пасошот кој е единствен документ за легитимација на носителот и државата надвор од државните граници ќе стои името Република Северна Македонија (анг. Republic of North Macedonia), во пракса многу е извесно дека на билатерално и мултилатерално ниво ќе се користи само називот „граѓанин на Република Северна Македонија“ (анг. citizen of RNM) или едноставно: „Северномакедонец“ (анг. Northmacedonian или North Macedonian). Впрочем, сведоци сме дека од неодамна некои светски познати медиуми  и институции „пробно“ веќе почнаа да го користат називот Northmacedonian за националноста исто како и нашите „драги пријатели“ потписници на овој договор од Првата страна.

Како доказ за ова би набројал и неколку примери: Ирците во Северна Ирска самите себе си се нарекуваат Ирци (анг. Irish), но за целиот свет се Северноирци (анг. Northern Irish). Бурите од Јужна Африка самите себе си се нарекуваат Африканци (afr. Afrikaaner), но сите ги знаат како Јужноафриканци (анг. South Africans). Корејците од ДНР Кореја се Корејци, но дали сте слушнале некој да им се обрати поинаку од Севернокорејци (анг. North Кoreans)?

Исто така, со договорот се предвидува дека за Македонците во Втората страна терминот „Македонец“ како етничко чувство/идентитет треба да остане (член 7, став 3), но понатаму договорот предвидува дека секој што ќе се нарече „Македонец“ на територијата на Првата страна (и во целиот свет со исклучок на територијата на Втората страна, заб. авт.), тој е припадник на грчката област, цивилизација, историја, култура и наследство од антиката до денес  (член 7, став 2). Со ова практично, за целиот свет терминот „Македонец“ ќе се однесува на лицата кои се идентификуваат како такви во Грција, додека за лицата кои се идентификуваат како такви во Македонија интерно ќе се користи терминот „Македонец“, но надвор од државата ќе се користи терминот „граѓанин на РСМ“ или колоквијално „Северномакедонец“ како што веќе објаснивме погоре. Или ние внатре во себе и во границите на нашата држава ќе си бидеме Македонци, ама за светот ќе бидеме Северномакедонци.

Дополнително, со овој член Македонците кои живеат на територијата на Грција целосно го губат својот идентитет. Сега, доколку тие се наречат „Македонци“ тоа ќе значи дека припаѓаат на грчкиот народ, а ние со тоа целосно се откажуваме од правото да го користиме терминот „Македонец“ за припадниците на македонското национално малцинство во Грција.

Како капак на сè, Втората страна се обврзува на промена (или бришење, заб. авт.) на член 49 од Преамбулата на Уставот кој се однесува на грижата за припадниците на македонскиот народ во соседните земји и иселениците (член 1, став 12)!

Ова е решение без преседан во меѓународното право!

 1. Дали ќе се смени името на македонскиот јазик?   НЕ!

Македонскиот јазик останува официјален јазик на државата како што е признат во ОН (член 1, став 3, алинеја ц). Меѓутоа, несфатлива е потребата да се потенцира дека „Втората страна признава дека официјалниот јазик на државата спаѓа во групата на јужнословенски јазици и не е поврзан со античката елинска цивилизација, историја, култура и наследство“ (член 7, став 4), освен желбата да се задоволи хирот на Првата страна!? Ниту еден договор не смее да има сила врз научната мисла. Што ако во иднина како резултат на научните истражувања се дојде до некоја друга класификација на јазиците? Што со историските, лингвистичките, антрополошките теории кои тврдат поинаку?

 1. Дали ќе мора да се сменат МК и МКD кодовите?   ДЕЛУМНО!

Промената ќе настане кај регистерските таблички на возилата при што новиот автознак ќе биде NM или NMK (член 1, став 3, алинеја e). Ова е уште една несфатлива отстапка на еднаш веќе стекнато право. Претпоставувам дека за ова нашите преговарачи самоиницијативно покажале добра волја како кон Првата страна, така и кон нашите сограѓани кои својот патриотизам го покажуват на начин што го покриваат автознакот МК на своите регистерски таблички дури и сега кога тоа никој од нив не го бара. Ваквиот вид на автоцензура и автодеструкција од невиден размер ме наведува да верувам дека новиот автознак сепак ќе биде NM, затоа што NMK може дополнително да „изиритира“ некого.

Во останатите случаи остануваат кодовите МК и МКD, на пример кај домејнот .мк, за спортските натпревари МКD итн.

 1. Дали државните органи и институции во јавна сопственост ќе мораат да ги менуваат своите називи?   ДА!

Сите ентитети кои се органи на државата, се во државна сопственост или на кој било начин се финансирани од страна на државата ќе мораат да го сменат својот назив (член 1, став 3, алинеја ф). Така, следниве ентитети најверојатно ќе се викаат: Радио-телевизија на РСМ, Академија на науките и уметностите на РСМ, Филхармонија на РСМ, Народен театар на РСМ, Народна банка на РСМ, Банка за поддршка на развојот на РСМ, Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на РСМ, Музеј на РСМ итн. Не е јасно дали и невладините организации, граѓанските здруженија, партиите и сите останати кои добиваат средства од државниот буџет ќе мораат да го менуваат својот назив во духот на договорот? Во секој случај, оваа промена ќе предизвика огромни финансиски импликации врз државата.

Приватните лица и ентитети се исклучени од оваа обврска.

 1. Дали ќе мора да се менуваат имињата на топонимите кои содржат придавка „македонски“?   НЕ!

Сите топоними во Втората страна до моментот на случување на договорот остануваат исти (член 1, став 3, алинеја ф), на пример: Македонска Каменица, Македонски Брод  итн.

 1. Дали ќе мора да се менуваат личните документи?   ДА!

Сите официјални документи кои циркулираат во меѓународната употреба (пасоши, возачки дозволи, меморандуми, царински документи) ќе мораат да се променат во рок од 5 години (технички транзициски период), додека оние што циркулираат во внатрешната употреба (лични карти, изводи, државјанства) ќе се менуваат паралелно со отворање на соодветните преговарачки поглавја за членство во ЕУ (политички транзициски период). Тоа значи дека сите граѓани кои имаат пасоши и возачки дозволи со рок на важност подолг од 5 години ќе бидат подложени на дополнителни трошоци за замена.

 1. Дали новото име ќе мора да се користи во комерцијалната употреба?   ДА!

Со договорот им се препорачува на субјектите во комерцијалната употреба да го користат новото име во духот на договорот. Предвидено е во 2019 година да се формира меѓународна експертска група со експерти од двете страни, ЕУ и ООН која во рок од 3 години ќе ги разгледа прашањата во врска со комерцијалната употреба на постоечкото и „новото“ име (член 1, став 3, алинеја х). Извесно е дека Првата страна ќе инсистира, а експертите од ЕУ и ОН ќе прифатат дека „сега“ новото име е „Северна Македонија“ и истото мора да се користи во комерцијалната употреба. Поради нашата слаба преговарачка позиција и економска зависност „препораката“ најверојатно ќе биде прифатена така што нашите деловни ентитети би требало да се подготват за користење на ознаката за земја на потекло “Made in RNM”, трговската марка “Northmacedonian product“, „Северномакедонско поднебје“, додека Првата страна ќе добие ексклузивно право на користење на ознаката за земја на потекло “Made in Macedonia, Greece, EU”,  трговската марка “Macedonian product” итн. Со тоа ќе се изгуби комерцијалната препознатливост на Македонија и македонските производи.

 1. Дали ќе мора да се смени нашата официјална историска доктрина?   ДА!

Нашата историска доктрина заснована на континуитетот на македонската држава и народ со античка Македонија и античките Македонци, изградбата на националниот и културниот идентитет во времето на Источното Римско Царство, македонскиот карактер на востанијата против Османлиската Империја во Егејскиот дел на Македонија, поделбата на Македонија во Балканските војни, Граѓанската војна во Грција ќе треба да претрпи промена во духот на овој договор (член 7, став 2). За таа цел, ќе мора да се сменат мапите, учебниците, атласите и другите технички помагала (член 8, став 5) што дополнително ќе ја оптовари државната каса.

 1. Дали ќе мораме да ги рушиме спомениците од античката македонска историја?   НЕ!

Меѓутоа, се прифаќа обврска во рок од 6 месеци да се преземат корективни дејствија со цел да се означи дека истите упатуваат на античката елинска историја и цивилизација и претствуваат составен дел на историското или културното наследство на Првата страна (член 8, став 2). Се поставува прашањето: „Кој ќе утврдува кои споменици го исполнуваат овој услов или не?“

Имено, т.н. „елински“ карактер на Македонија, како што некои сакаат да го претстават и како што го прифаќаат потписниците на овој договор не е апсолутен научен факт туку доминантна историска теорија од почетокот на 19 до средината на 20 век. Како научна хипотеза, тоа не значи дека е таа точна ами е подложна на научен предизвик. Така, во втората половина од 20 век, со проучување на новооткриените историски извори на современиците од античкиот период (Демостен, Аријан, Плутарх), сè повеќе доминира теоријата за посебниот, неелински карактер на античка Македонија и античките Македонци (Eugene Borza, Ernst Badian, Nicholas Hammond и други). Различноста помеѓу Македонија и Ахаја и Македонците и Ахајците секако е потврдена и во Светото Писмо-Библијата. Сетете се само колку „научни факти“ од минатото биле побиени или оспорени со текот на времето и развојот на научната мисла (геоцентричниот систем, атомот како најситна честичка, теоријата на релативитетот, потеклото на човекот и слично).  Повторувам, никаков договор не смее да има монопол врз научната мисла!

Патем, се поставува прашањето зошто еден договор што ни се „продава“ како билет за иднината е максимално обременет со историска семантика и тоа исклучиво во полза на Првата страна?!

 1. Дали ќе смееме да го употребуваме симболот на Сонцето од Кутлеш?   НЕ!

Повторно се прифаќа обврска во рок од 6 месеци од влегувањето во сила на договорот да се отстрани Сонцето од Кутлеш од сите јавни места и јавна употреба кај Втората страна (член 8, став 3). Со тоа ќе мора да се реконструираат плоштадите во Виница, Битола, влезот на ТЦ Буњаковец во Скопје, а на секаков начин ќе се обесхрабрува и приватната употреба на симболот на митинзи, спортски натпревари и приватни субјекти и објекти. Како ќе изгледа тоа „обесхрабрување“ – останува да видиме!

Интересно е што во овој став е направен и еден синтаксички превид на начин што се користи формулацијата „симболот порано истакнат на нејзиното поранешно државно знаме“. Знаеме дека знамето на државата Република Македонија од  осамостојувањето на 8.9.1991 година па сè до 11.8.1992 година беше со симболот „црвена петокрака ѕвезда со жолт раб“. Така, не е познато дали и овој симбол ќе мора да се отстранува од јавните места и јавна употреба?!

 1. Дали ќе смееме да ги употребуваме македонските топоними за местата во Егејскиот дел на Македонија?   ДЕЛУМНО!

Двете страни се обврзуваат дека согласно препораките од ОН за стандардизација на географските имиња ќе даваат приоритет на ендонимите (домашните) во однос на егзонимите (странските) топоними (член 8, став 5). Според тоа, за очекување е дека кај нас во духот на договорот ќе се дава приоритет на користење на грчките ендоними во официјалната комуникација (сообраќај, медиуми, образование, деловно работење). Во сите овие области Солун ќе стане Тесалоники, Лерин-Флорина, Воден-Едесса, Кукуш-Килкис, Мачуково-Евзони, Негочани-Ники, Баница-Кариес, Кутлеш-Вергина, Сехово-Идомени…Впрочем, бевме сведоци дека ретко кој домашен медиум го користеше македонскиот топоним за Нивици (грч. Псеридес), за местото на потпишување на договорот.

За приватните субјекти не постои забрана за користење на македонската топонимија, а веројатно истата ќе се задржи и во историски контекст.

 1. Дали ќе бидеме примени во НАТО?   МОЖЕБИ!

Со Декларацијата од Самитот на НАТО во Букурешт (2008 г.) кога од страна на Грција беше прекршена Привремената спогодба и беше вложено вето на членството на Македонија во НАТО јасно беше ставено до знаење дека „Република Македонија ги исполни демократските, економските и одбранбените стандарди на НАТО преку своето ригорозно учество во Акцискиот план за членство.“ Со тоа, НАТО потврди дека сме ги исполниле СИТЕ услови за прием во Организацијата.

За жал, влезот на Македонија во НАТО не зависи само од исполнување на условите туку и од добрата волја на сите земјите-членки на НАТО, односно приемот е возможен единствено со консензус. Тоа значи дека во секој момент некоја друга земја-членка (за тоа како што следиме веќе има некои најави) може да го блокира приемот на Македонија во НАТО, како што тоа веќе го (на)прави Грција.

На крај, Првата страна се обврзува дека ќе ги ратификува договорот за името и договорот за прием во НАТО само откако Втората страна ќе ги реализира уставните измени до крајот на 2018 година, т.е. ќе го смени името (член 1, став 4, алинеи е и ф). Меѓутоа, не постои никава гаранција дека Грција ќе ја почитува оваа обврска. Практично (и многу веројатно) може да се случи Македонија да го смени името, а грчкиот парламент да не го ратификува договорот за името (за што исто така веќе има сериозни најави), а со тоа автоматски да не го ратификува и договорот за членство во НАТО! Што ќе се случи понатаму е веќе одговорено кај прашањето број 1.

 1. Дали ако бидеме примени во НАТО ќе бидеме побезбедна и постабилна држава?   ДЕЛУМНО!

НАТО пактот е дизајниран да биде гарант на надворешната стабилност на земјите-членки. Земајќи предвид дека Македонија е членка на програмата за соработка на НАТО „Партнерство за мир“, окружена е со три земји-членки на НАТО, една земја-протекторат на НАТО и една земја-член на истата програма, на 5/6 од нашата граница има војска на НАТО и од 2008 година има потпишано Декларација за стратегиско партнерство и соработка со САД со која најмоќната држава на светот ја гарантира безбедноста на Македонија, за Македонија НЕ постои надворешна воена опасност од трета страна.

НАТО пактот НЕ ја гарантира внатрешната стабилност на земјите-членки и истата ја третира како внатрешно прашање. Сетете се само дека освен општите политички повици, НАТО не реагираше при внатрешните проблеми кај некои од земјите-членки (обидот за пуч во Турција, уставната криза во Белгија, референдумот во Шкотска, немирите во Каталонија, кризата во Северна Ирска итн.)

Исто така, НАТО е декларативно неутрален при појава на недоразбирања помеѓу самите земји-членки. Сведоци сме на споровите (некои од нив дури на граница на воен судир) помеѓу Грција и Турција за островите во Егејското Море, Хрватска и Словенија за Пиранскиот Залив, Грција и Албанија за морската граница, Шпанија и Велика Британија за Гибралтар, Велика Британија и Ирска за Северна Ирска, мигрантската криза итн.

Во секој случај безбедноста и стабилноста најмногу зависат од внатрешното општествено уредување и пристапот кон решавање на проблемите.

 1. Дали ќе бидеме примени во Европската унија?   МОЖЕБИ!

Одговорот е ист како и за 14 прашање. Не постои поголем доказ за ова тврдење од она што се случи на состанокот на Советот на министри на ЕУ одржан на 26.7.2018 година. И покрај сите силни ветувања дека ако веднаш се потпише и ратификува договорот, на „Северна Македонија“ автоматски ќе ѝ се додели датум за отпочнување на преговорите за членство во ЕУ, тоа не се случи токму поради немањето на внатрешен консензус во рамките на самата Унија по ова прашање. Македонија доби ново ветување завиткано во дипломатска обланда дека: „се отвора патот за старт на преговори со ЕУ во јуни 2019 година, но само ако се исполни целосно договорот за името, се спроведат итните реформски приоритети и се добие нов позитивен извештај од ЕК, како и одлука на советот на ЕУ“ или народски кажано, здравје Боже идната година ова време ако биде умна можеби ќе добие датум за почеток на преговорите. Оваа семантика ја слушаме веќе 13 години, а најверојатно ќе ја слушаме уште најмалку толку!

 1. Дали ова е добар договор?   НЕ!

Овој договор е многу полош од Привремената спогодба онаква каква што е со сите свои маани и недостатоци. Со Привремената спогодба никогаш не беше прифатена референцата ниту каква било промена на уставното име или придавките и секогаш се повикуваме на принципот на самоопределување и самоидентификување согласно меѓународното право. Привремената спогодба е како да добиете прекар (референца) од другарите во маалото кој вам баш и не ви е по волја (не го прифаќате) и иако сите на шега ве викаат така вие сепак  си имате сопствено име и презиме (идентитет) кое е запишано во вашиот извод, со гордост го носите и го користите секаде, секогаш и во секаква ситуација. Со овој договор ние сами се прекрстуваме и прекарот ни станува име и презиме за идентификација. На тој начин, со еден „стокхолмски синдром“ им помагаме на ОН да се ослободат од понтијпилатовската одговорност за преседанот што го направија со Привремената спогодба и „да си ги измијат рацете“ од целиот случај.

Понатаму, не е предвидена никаква излезна стратегија за тоа, што доколку ние го испочитуваме договорот и го смениме името преку промена на Уставот, а Грција одлучи да не го испочитува и не го ратификува истиот? Како ќе се врати стариот (сегашен) Устав? Преземена е обврска за промена на името со промена на Уставот најдоцна до крајот на 2018 година, но не е предвидена точна временска рамка за ратификација на договорот од Првата страна, односно во договорот стои обврска „веднаш“ (член 1, став 4, алинеја ф). Кога е тоа „веднаш“? „Веднаш“ е многу растеглива категорија во правото и политиката посебно доколку не е предвидена точна временска динамика!

Исто така, сите документи на кои се повикува преамбулата на договорот (Хелсиншкиот финален акт од 1975 година, Резолуцијата на ГС на ОН бр. 47/225 од 8.4.1993 година, Резолуцијата на СБ на ОН бр. 817/1993 и 845/1993, Актите на ОБСЕ, Повелбата на ОН, меѓународното право), а кои се однесуваат на правото на самоопределување, демократија, почитување на човечките права, фундаментални слободи и дигнитет, немешањето во внатрешните работи, неотуѓивост и владеење на правото со овој Договор се прекршени.

Останатите членови од договорот опфатени со деловите 2 и 3 кои се однесуваат на интензивирање на сите видови на соработка, дипломатските односи и разрешувањето на спорови се општи и козметички и се ставени единствено за уметнички впечаток.

Резиме:

1.Дали договорот е симетричен?   НЕ    
2. Дали Република Македонија ќе мора да го смени своето име? ДА     
3. Дали ќе се смени националноста „Македонец“? ДА    
4. Дали ќе се смени името на македонскиот јазик?   НЕ    
5. Дали ќе мора да се сменат МК и МКD кодовите?   ДЕЛУМНО  
6. Дали државните органи и институции во јавна сопственост ќе мораат да ги менуваат своите називи? ДА    
7. Дали ќе мора да се менуваат имињата на топонимите во државата кои содржат придавка „македонски“?   НЕ    
8. Дали ќе мора да се менуваат личните документи? ДА    
9. Дали новото име ќе мора да се користи во комерцијалната употреба? ДА    
10. Дали ќе мора да се смени нашата официјална историска доктрина? ДА    
11. Дали ќе мораме да ги рушиме спомениците од античката македонска историја?   НЕ    
12. Дали ќе смееме да го употребуваме симболот на Сонцето од Кутлеш?   НЕ    
13. Дали ќе смееме да ги употребуваме македонските топоними за местата во Егејскиот дел на Македонија?   ДЕЛУМНО  
14. Дали ќе бидеме примени во НАТО?   МОЖЕБИ   
15. Дали ако бидеме примени во НАТО ќе бидеме побезбедна и постабилна држава?    ДЕЛУМНО  
16. Дали ќе бидеме примени во ЕУ?   МОЖЕБИ   
17. Дали ова е добар договор?   НЕ    

 

Во вториот дел: КОЈ ДОБИВА, А КОЈ ГУБИ СО ДОГОВОРОТ ЗА ИМЕТО?

АЛЧНОСТА Е СКАПА

Како никогаш порано, трката по лично богатство и надмоќ е идеја-водилка на денешното живеење. Под превезот на големиот бизнис, личното претпримеништво, професионализмот или „општото добро“ не се бираат средства да се дојде до што поголем материјален раскош. Но, каде е границата помеѓу желбата за лична благосостојба како врвен човечки дострел и алчноста како еден од седумте смртни гревови?

Во врска со овие две дијаметрално спротивни човечки психолошки состојби би сакал да ви пренесам една анегдота која ја прочитав на социјалните мрежи, а која подоцна открив дека е вистинска случка.

Имено, при грабежот на една банкарска експозитура во градот Гуангџу, НР Кина, двајцата ограбувачи кои патем биле и браќа им свикале на вработените и клиентите кои ја имале несреќата да се најдат во просториите на банката во тој момент: „Ова е грабеж! Веднаш легнувајте сите и не обидувајте се ништо! Запомнете, парите се на државата, но вашите животи се само ваши!“ Сите во банката легнале мирно, па дури и луѓето од обезбедувањето кои биле платени да спречуваат вакви немили настани; длабоко во себе повторувајќи си го она што го кажале ограбувачите – вашите животи се само ваши… Ограбувачите добро ја познавале човечката психологија и ја искористиле СТРАТЕГИЈАТА НА ПРЕНАСОЧУВАЊЕ НА ФОКУСОТ, односно промена на размислувањето на присутните од грабежот на државни пари кои нели се „ничии“ кон сопствениот живот, кој сепак е најскапоцен! На тој начин биле обесхрабрени и оние малку што за момент помислиле дека можат да им се спротивстават.

При легнувањето, една жена (не беше наведено дали сакајќи или случајно) заземала непримерна, провокативна поза по што еден од ограбувачите ја прекорил со зборовите: „Ве молам бидете цивилизирани. Ова е грабеж, а не силување!“ Со тоа покажал високо ниво на ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ. Целосно бил посветен во она што го работи, без да навлегува во други непотребни тривијалности.

Кога се вратиле во својата скривница, помладиот брат кој патем бил високо образуван му рекол на постариот брат кој имал завршено само основно училиште: „Брату, ајде побргу да ги изброиме парите!“ Постариот му одговорил: „Не биди глупав! Ако земеме сега да ги броиме ќе ни треба цела ноќ и ќе изгубиме драгоцено време. До вечер, на телевизија сигурно ќе кажат колку сме лапнале од банката и ќе знаеме без да се мачиме!“ Со тоа покажал дека во секоја работа ИСКУСТВОТО е многу поважно од формалните квалификации.

Откако ограбувачите „се оддалечиле од местото на настанот“, директорот на експозитурата, извесен Ванг Џи му рекол на шефот задолжен за ликвидноста веднаш да ги повика припадниците на Министерството за јавна безбедност, како што во НР Кина се вика полицијата. Но, шефот му предложил нешто друго: „Другар Ванг, што мислите за тоа пред да ги повикам џандарите, да поделиме 10 милиони ренмимби (или јуани како што се познати во светот, а вредноста на 1 јуан е околу 9 денари) од тие што останаа и овие пари да ги пријавиме дека се украдени заедно со оние 70 милиони што ги имаме како загуба во билансот и  20-те милиони што ги украдоа апашиве?“ Директорот ги ококорил очите и нималку не се двоумел. Речено-сторено. Набрзина ги направиле потребните сметководствено-финансиски формалности сметајќи дека на тој начин ќе ги покријат своите „дубари“. Практично, се обиделе да реализираат тактика што се вика ПЛИВАЊЕ НИЗВОДНО, односно свртување на непријатните околности во сопствена полза.

Кога полицијата и осигурителното друштво дошле и изготвиле записник за украдени 100 милиони јуани, двајцата менаџери скоро симултано си помислиле дека би било фино експозитурава да биде ограбувана барем еднаш годишно, а тие дополнително да се збогатуваат. Ваквиот тип на размислување покажува дека кај некои луѓе АЛЧНОСТА НЕМА ГРАНИЦА.

Утредента, Централната кинеска телевизија (CCTV) заедно со останатите медиуми пренеле информација дека од експозитурата на банката во Гуангџу се украдени 100 милиони народни пари.  Овој превисок износ веднаш им станал сомнителен  на браќата па сепак морале да ги пребројат парите. Утврдиле дека „здиплиле“ само околу 20 милиони. Огоречено си рекле: „Го жртвувавме животот за 20 бона, а некој попаметен од нас украде 80 бона без да трепне и да му фали влакно од косата“ – притоа констатирајќи дека ЗНАЕЊЕТО Е ЗЛАТО.

Во исто време директорот, иако требало да биде загрижен давајќи изјава пред камерите незабележливо се смешкал под мустаќ. Бил задоволен затоа што преземајќи само еден ризичен потег ја покрил загубата, но и бил побогат за 5 милиони јуани. Тој ја искористил шансата мислејќи дека РИЗИКОТ НОСИ КАПИТАЛ.

Но, како што тоа најчесто се случува во животот и во филмовите – следува перипетија. За релативно кратко време полицијата ги нашла и привела криминалците кои признале дека украле „само“ 20 милиони. Скоро истовремено, големиот износ на отштетно побарување кое било несразмерно со големината на експозитурата ги привлекло внатрешните ревизори во банката и агентите на осигурителната куќа кои утврдиле дека во моментот на кражбата во неа немало и не можело да има 100 милиони јуани туку само 30. Менаџерите биле уапсени и заедно со крадците биле осудени на доживотна робија со обвинение дека краделе од народот.

Иако сите четворица мислеле дека професионално ја „извршиле“ својата работа (да украдат пари), сепак сфатиле дека АЛЧНОСТА Е СКАПА и се плаќа со сопствениот живот.

БОСАТА

Минатиот четврток во Велес, на 95-годишна возраст почина Јован Босотов – БОСАТА. Дедо ми. За поголемиот дел од читателите тоа е само уште еден згаснат живот на човек во поодминати години, на некој на кого „му дошло редот“ или како што некои кажаа на човек кој „си ја испил чашата“. За нас, неговото семејство тоа е една ненадоместлива загуба на татко, дедо, чичко…Меѓутоа, неговата смрт е и една огромна загуба за неговиот град Велес – интелектуалниот центар на Македонија во кој го помина скоро целиот свој живот.

„Босата со својот еден век живот е симбол на градот исто како и Саатот“ изјави еден негов долгогодишен пријател изразувајќи ни сочувство. „Со смртта на Босата умре и градскиот живот во Велес“ – додаде друг. Последниот „френк терзија“ во градот и еден од последните доскоро живи ослободители на Велес кои со 8-та Велешка ударна бригада триумфално вмарширале во градот доцна попладнето на 9-ти Ноември 1944 година. Босата и Саатот беа нераскинливо поврзани. Не попусто, човекот кој 88 години од својот живот помина во велешката чаршија имаше свои кројачки дуќани токму под и околу Саатот. Секогаш одеше гордо и исправено, небаре се натпреваруваше кој ќе биде поисправен, тој или неговиот пандан.

Босата или мајстор Јован, како што уште беше познат беше голем човек, со огромен дух, нескротлив карактер, неизмерна храброст и бескраен пркос. Знаеше на изворен велешки дијалект на кој е напишан и Манифестот на АСНОМ да каже: „никогаш да не би`еш с`чко и да не се плашиш од ништо и од нико`о“. Имал бурен живот исполнет со секакви контроверзи. За време на ропствата, едните го тепале оти имал „српско“ име, а другите оти имал „бугарско“ презиме. Окупаторите го малтретирале оти бил „комунист-шумкар“, а комунистите оти бил „буржуј“ со свој сопствен дуќан и огромен наследен имот – секако подоцна национализиран. Но никогаш не потклекнал. „Да не си забора`ил кој си, ш`о си и од кај си!“ ќе знаеше да згрми.

Неговите приказни од детството и младоста беа бескрајни:

– „Ко`а бев чирак со другарите се качуевме на Саатот и у трите го курдисуевме да чука к`о за двата за да и`аме уш`е е`ен саат поише да се бањаме на Јаниташ пред да нè викнат мајсторите“ или

– „Тато сакаше да би`ам касап, арно ама ја ги гле`ав предратните каваљери и сакав да би`ам к`о нив, оти месото го `рани телото, ама рубата ја `рани душата.“

За време на Народно-ослободителната борба како интендант за облека при Генералштабот на Народно-ослободителната војска бил задолжен за крој и одржување на униформите на командантите. Пред завршните операции за ослободување на Македонија и воената парада што требало да следи потоа, во Горно Врановци добил наредба да им сошие парадни униформи од најновата и најквалитетна чоја, претходно запленета од германски воз кој бил дигнат во воздух во околината на Богомила. Земајќи му мерка на Ченто, овој му рекол: „Боса, изгледа не си само ти што сакаш да ми ја земеш мерката“.

– „Ја тогај не знаев ш`о сака да каже, ама после тоа видов ш`о е работата“ – си спомнуваше стариот.

Никогаш не излегуваше од дома небричен и недотеран со неговите најпрепознатливи детали: машна, крпче во реверот и паларија.

– „Со лоша мисла и со лоши алишта никогаш да не си испаднал од дома!“ – му беше животна мантра на која секогаш сакаше да нè потсети.

Денес, Босотовското маало, помеѓу Соколаана и Прцорек, на кривината веднаш после Варналиите, спроти Аликара е празно. Секогаш кога ќе го поминам  мостот „Гемиџии“ – мостот кој тој го поминуваше четири пати во денот (два пати на одење и два пати на враќање од дуќан) ќе ја гледам неговата сенка и ќе се потсетувам на детството и на неговата старечка мудрост.

Господ сакаше да нè напушти два дена пред славата на Свети Петар – патронот на кројачите. Кројачот на судбините на луѓето сакаше да си го прибере својот најстар чирак во Велес токму пред Петровден – денот кој Босата не пропушташе да го прослави заедно со своите колеги, занаетчии.

Драги мои велешани! Иако за Вас можеби има мало значење ве молам, секогаш кога ќе ги погледнете пожолтените фотографии или излижаните снимки од ослободувањето или ќе појдете во Музејот на македонската револуционерна борба и ќе ги видите униформите на Апостолски, Ченто, Брашнаров, Глигоров, потсетете се на вашиот сограѓанин чија игла, конец и мирна рака ги има сошиено.

А вие останатите кои неретко ги повикувате духовите на нашите дедовци кога го негирате нашето постоење, дојдете! Јас ќе ви кажам кој и што беше мојот дедо!

Нека ти е вечна слава и лесна македонската земја, дедо!

Почивај во мир!

АЛЕКСАНДАР САМАРЏИЕВ

Како што сите веќе знаете, вчера низ медиумите проструи вест за убиство во Солун на млад студент – Македонец, Александар Самарџиев од село Треболец, воденско, од страна на припадници на грчката неофашистичка партија со милозвучно име „Златна Зора“. Информацијата беше лиферувана преку социјалните мрежи од страна на неговиот братучед Стилјан Самарџиев од село Крушодари, леринско, а пренесена од страна на претседателот на Светскиот македонски конгрес – Тодор Петров.

Веднаш по објавувањето на веста, почнаа да пристигнуваат контрадикторни известувања, сомневања и деманти од сите страни дека такво убиство воопшто се случило. Она што посебно интригира е фактот дека додека грчките „демократски“ власти сè уште „ја проверуваа информацијата“, некои наши медиуми веќе го прогласија убиството за „наводно“, „непостоечко“, „измислено“ и „лага“.

Се разбира, „независните“ органи на нашиот јужен сосед, откако „најпрофесионално ја проверија информацијата“, „смело и одлучно“ демантираа дека имало убиство на студент (македонската националност на студентот„ разбирливо“ ја изоставија), а грчкото МНР се произнесе дека тоа е „плод на нечија морбидна фантазија“.

Ова за дел од домашните медиуми веќе беше „доволен доказ“ дека немало убиство и почнаа да се однесуваат како во добрите стари советски времиња – ако не јавила „Правда“, значи дека не се случило. Дури се одеше дотаму „наводното убиство“ да се прогласи за сценарио на грчките тајни служби за фрлање дамка врз Македонија пред претстојниот (очекувано позитивен) извештај на Европската Комисија за напредокот на земјава кон ЕУ.

Ниту еден медиум не испрати новинари во Егејска Македонија да го пронајде семејството Самарџиеви, како на Стилјан така и на Алесандар. Ниту еден медиум не се заинтересира зошто ова семејство е на удар на неофашистите, но и на легитимно избраната грчка власт. Ретко кој новинар се интересира за положбата на Македонците во Грција и неможноста да се именуваат и презиваат како што сакаат. Напротив, некои македонски медиуми дури и ден денес ги пишуваат Македонците и топонимите од Егејот, со грчките наместо со нивните вистински македонски имиња.

Да резимирам:

Најмалку е важно дали убиството се случило или не. И во обата случаја, тоа претставува еден крик на Македонецот од југот за неговата неподнослива положба, секојдневно зачинета со закани и шиканирања. Доколку Александар е убиен, тое е една голема загуба за неговото семејство, за македонската нација и за македонштината во целина, за што јас искрено сочувствувам со Самарџиеви.

Доколку не е, информацијата за наводното убиство е еден апел дека ако не денес, нешто лошо ќе се случи во скора иднина, исто како што се случувало и во минатото и дека под итно мора да се преземе нешто денес за да се заштитат нашинците од приморјето од бесните орди на неофашизмот, но и прикриениот грчки наци-шовинизам. А за тоа што се случувало во минатото еве само три сведоштва од очевидци:

„Јас одев прв, а џелатот ме следеше со бајонетот в рака. Низ вратата од собата можев да видам убиени луѓе, и некои уште беа живи и стенкаа. Еден беше без глава. Собата беше полна, а телата лежеа по две или три едно врз друго… Влегов еден чекор во собата, а при другиот тој ме удри во вратот. Потоа го стави стапалото врз мене и ми зададе шест удари со бајонетот, по грбот, зад увото, под десната челуст и грлото. Кога милосрдните сестри потоа ми дадоа млеко, тоа течеше низ последната рана… Во големата соба убивале по тројца или четворица, но во оваа мала соба другите жртви мораа да гледаат додека беа зафатени со мене. Го гледав човекот од Дебар како се бори крај вратата. Тие му ги фатија рацете и го фрлија врз мене… Му го пресекоа вратот и завршија со бодења во грбот…“ Георги Белев од Сер, за масакрот извршен во серското училиште во 1913 година.

„Грците не ги прогонуваат само сите живи Македонци, кои еднаш ги именуваат „бугарогласни“, втор пат „словеногласни“, туку и сите мртви Македонци чии гробишта се наоѓаат во цела Македонија. Тие ниту во гробот не ги оставаат на мир, од крстовите ги бришат натписите на македонски јазик, ги вадат коските од гробовите и ги горат…“ Непознат англиски патеписец во 1928 година.

„Конзулите (италијански б.м.) слегоа од коњите и тргнаа пеш. Пред очите им се појавија првите жртви: кметот на Загоричани и неговата ќерка. И на двајцата телата им беа обезличени. Понатаму лежеа другите убиени, до вечерта двајцата конзули со придружниците ги обиколија сите 62 убиени и 6-те ранети. Меѓу убиените беше и мојот стар татко, поради што конзулите ми искажаа длабоко сочувство. Најпотресителна беше глетката на 17-те убиени изложени во црковниот двор. Тука можеа да се видат трупови на кои очите им беа избодени, градите распорени, рацете и нозете исечени, мозоците распрснати…“ Наум Темчев од Загоричани, за масакрот во Загоричани во 1905 година.

Прочитајте ги овие сведоштва уште еднаш, следниот пат кога ќе се одлучите да „идете на шопинг у Солун“.

 

 

 

СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЈА – МОСТОТ ПОМЕЃУ МИНАТОТО И ИДНИНАТА

Почитувани,

Како што веќе сите знаете, денес го славиме 2-ри Август, денот посветен на Светиот Пророк Илија. Светиот Пророк Илија со својата силна и посветена вера во единствениот Господ Бог претставува мост помеѓу Стариот и Новиот завет, помеѓу евреите и христијаните, помеѓу минатото и иднината. Светиот Пророк Илија живееше во вчерашнината, но ја гледаше утрешнината. Го претскажа доаѓањето на Господ Исус Христос Спасителот и го виде осмиот ден –  денот на спасението.

Но, Светиот Пророк Илија, покрај тоа што е мост помеѓу времињата е и мост за народите. И тоа не за кои било народи, туку само за оние кои се доволно возвишени и достојни да бидат запишани помеѓу истите корици на Светото Писмо заедно со Пророкот и Спасителот – Израелитите и Македонците.

Светиот Пророк Илија, на неговиот ден, во духот на Светото Тројство три пати ни градеше мостови и ние три пати поминувавме преку нив, не гледајќи назад. На неговиот ден три пати ги затворавме темните капии на историјата и ги отворавме светлите порти на новото време. Три пати го истерувавме недостојниот и правевме место за Севишниот во нашите срца.

Првиот мост, Св. Илија ни го изгради на Илинден, 338 година пред нашата ера, несебично давајќи му ги клучевите на огнот и грмотевиците на кралот Филип Втори за да го води својот народ во иднината. Громот статне во Херонеја и ја запали Атина. Храброста ја победи ароганцијата, сложноста ја победи разединетоста, мудроста ја победи гордоста, лојалноста ја победи себичноста, а духовноста – материјализмот. Земјата од која „никој ни роб не би купил“ стана господар на светот. Осамна новиот ден за Македонците. НИЕ СМЕ МАКЕДОНИЈА – ПРВАТА ИМПЕРИЈА НА СВЕТОТ. После беа другите…

На Илинден 1903 година, Св. Илија по втор пат ни ја покажа светлоста на векот – слободата. Згрме Громовникот кон тиранот во Крушево и му порача: „Овој народ повеќе нема да биде поробен!“. Карев воскликнува – Смрт или Слобода! Не сме повеќе скриени по шумите, не ја веднеме повеќе главата и не сме повеќе робови. НИЕ СМЕ МАКЕДОНИЈА – ПРВАТА РЕПУБЛИКА НА БАЛКАНОТ. После станаа другите…

Илинден 1944 година. Св. Илија ни го гради третиот мост, мост на третата среќа, на идниот ден, на слободата. Брашнаров трепери: „На овој историски ден – ИЛИНДЕН, кога објавуваме да е отворено Првото антифашистичко собрание на народното ослободуење на Македонија, душата ми е преполнета со радост и пред премрежните очи гледам како се раздвижиле сите реки од Пчиња и Вардар до Места и Бистрица, заплускујат е целата македонска земја, сакајќи да измијат од македонскиот народ десетвековниот ропски срам од пропаста на Самуиловата држава, за да се роди денеска нова, светла и слободна македонска држава!“. Конечно слободни, спасени и исполнети со љубов и разбирање. НИЕ СМЕ МАКЕДОНИЈА. Тоа никогаш не можат да бидат другите…

Илинден е голем ден, за нас Македонците можеби најголем. Токму затоа, на овој ден сите ние поединечно треба да си изградиме свој сопствен мост кон иднината како во душата, така и во срцето. Да размислиме какви сме биле и какви треба да бидеме. Што сме направиле, а што сме можеле да направиме за нас, за нашето семејство, за нашиот народ. Злото нека остане зад нас, а доброто нека ни го прочисти разумот. Достоинствено да кренеме глава како што тоа го направија нашите предци и со Божја помош да го започнеме новиот ден. Тоа е единствен пат до слободата и спасението.

Нека ни е вечен денешниот ден – Свети Пророк Илија, нека ни е вечна Македонија и за многу години, сега секогаш и во вечни векови, Амин!

MR. BRICOLAGE

Понесен од силните рекламни кампањи и многубројните летоци „до даска“ напикани во поштенското сандаче за огромни попусти од типот „само данас у вашем граду“ на техничка стока во новоотворениот Нептун во Скопје, во саботата, рано, рано се упатив кон салонот. Арно ама некој уште порано се „сетил“ на истото и на местото веќе имаше преку 2.000 луѓе. Останатото веќе го видовте на „тубата“ и на телевизија. Сфатив дека ниту Скопје е Њујорк, ниту Нептун е Apple, ниту стоката е Ipad 3, ниту МВР е NYPD, а богами ниту скопјани не се њујорчани за сè да помине во најдобар ред.

Поаѓајќи од принципот „не сум улав да чекам цел ден за да влезам“, а за да не ми биде џабе патот, скршнав до исто така новоотворениот Г-н Бриколаж (Monsieur Bricolage) колку „да ви’ам ш’о има“. Инаку да се разбереме, од времето кога еден друг “monsieur” Sarkozy рече дека Франција отсекогаш биле е и ќе биде на страната на нашиот јужен сосед во негирањето на нашето име и идентитет, гаам еден тивок отпор кон сè што доаѓа од по течението на Сена, Лоара, Жирона и Рона. Влегов во хангарот, наречен „мултифункционален салон и продавница за сè и сешто“ и за чудо со добредојде ме пречека бугарското знаме. Подоцна разбрав дека продавницата на Mr. Bricolage е отворена под патронство на бугарската фирма ќерка што наводно „му дава за право“ на инвеститорот насекаде да има балони во три бои со апликација на знамето на овој наш источен сосед кој од скоро е „на запад“, а ниту еден единствен балон со апликација на нашето знаме, освен едно што беше ставено на влезот. Продолжив понатаму…

Шетајќи помеѓу штандовите, сегментите и полиците увидов дека во голем дел стоката која се продава е увезена од државата која се наоѓа на двете страни од Стара Планина, а немаше ниту еден, буквално ниту еден македонски производ и што е уште по трагично на производите немаше ниту една (барем јас не забележав) декларација на македонски јазик. За сметка на тоа, на називите на артиклите насекаде фигурираа „македонски“ зборови како: зидни, роба, вишња, храст, сијалици и печатни грешки како „вешКачка“ трева, цвеКе… Нејсе. Ме заинтересира еден артикл и му се обратив на продавачот:

–          Се извинувам имате ли тоа и тоа и колку пари е?

–          Свакако господине имамо у некол’ко боја, какву год желите и кошта…

Сега веќе ништо не ми беше јасно! Француски бренд, бугарска фирма, српски работници…,а се наоѓам во…не знам ни јас каде веќе, мислев во Македонија. И кога во духот на традиционалното македонско трпение и толеранција веќе бев подготвен да преминам и преку тоа, во делот за ѕидни плакати забележав плакат со апликација на картата на светот. Не можев да одолеам. Се приближив да видам и се запрепастив. Ме обзеде неопислива лутина и разочараност. На картата, Македонија беше напишана под акронимот на референцата!!! Тука во нашата сопствена држава!!! Во нејзиниот главен град!!! Веднаш го побарав шефот за да интервенирам, но тој „бил со клиенти“!!! Како јас да не сум клиент. Типичен однос на канцелариска бирократија. Единствено добив одговор од некој третокласен продавач:

–          Е па дечко, тако их добијамо из Бугарске!

Со празни раце и со забрзан чекор се упатив кон излезот. Имав неопислива желба да излезам надвор и да се надишам малку македонски воздух. Тоа бар не „добијамо из Бугарске“!

Па така почитувани мои, убаво да си поминете во Бриколаж. Јас отидов во Тедико Маркет! Барем таму имаат нешто македонско…

Јужната балканска република не се спаси – само го одложи банкротот!

ВЕТУВАМ! Ова ќе биде последната колумна која ќе се занимава со банкротот на јужњациве. После ова што се случи денес, не сакам повеќе да ви додевам ниту вам, а не сакам ниту јас да се нервирам  за начинот на кој „функционираат“ европската економија и политика.

Сепак, познавајќи ја историјата на грчкото економско „работење“ (види колумни „Генеза на грчката должничка криза – прв и втор дел“), исходот од денешниов ден беше очекуван и ретко кој е изненаден. Можеби изненадени се единствено приврзаниците на квазиекономскиот наивизам (демек, еве атињаните конечно се готови) и економскиот рационализам (демек, тие треба да банкротираат како казна за суровото трошење на туѓи пари). За жал, ако очекувавте дека Грција по (не)објавениот de jure, но по реалниот de facto банкрот ќе пропадне, морам да ве разочарам. Грчките мајстори на занаетот по осми пат им покажаа среден прст како на кредиторите, така и на останатите земји и економски субјекти во светот кои се водат според законите на пазарната и рационалната економија.

Еве што се случи денес!

Министерството за финансии на банкротираната соседна држава, на чие чело се наоѓа еден од нејзините најлукави политичари Евангелос Венизелос (Ευάγγελος Βενιζέλος), инаку нам многу добро познат лик како „креатор“ на економското и политичкото ембарго кон Македонија во 1994 г., соопшти дека „…официјална Атина успеала да убеди 85,8% од приватните кредитори (сопственици на грчки државни обрзници, заб. на авт.) да се согласат да учествуваат во договорот за намалување на долгот, неопходен за избегнување на банкротот на државата…“

Но што воопшто претставува овој „договор“? Тоа е специјален закон донесен од парламентот лоциран на плоштадот „Синтагма“, кој им „нуди“ на приватните сопственици на грчки обврзници кои подлежат под грчките закони (странски банки, пензиски фондови, hedge фондови и други правни лица кои работат преку подружници во Грција) да прифатат загуба од 53,5% од овие хартии од вредност, а во замена да добијат нови обврзници во вредност од 46,5% од старите по значително понеповолни услови за отплата. Според законот, доколку „договорот“ не беше прифатен од најмалку 75% од сопствениците на грчки обврзници, никој немаше да добие ништо, бидејќи Грција наводно официјално ќе објавеше банкрот. Откако 85,8% од кредиторите прифатија, за останатите 14,2% кои не го прифатија „договорот“ ќе важи клаузулата за „колективна акција“, односно  и тие исто така ќе повратат само половина од средствата. Овој закон од страна на Грците беше оквалификуван како „најдобра понуда, затоа што е единствена понуда.“ Типичен данајски подарок, зар не?

Или во пракса тоа би изгледало вака. Замислете дека должите кај три лица по 100.000 денари или вкупно 300.000 денари кои треба да ги вратите за една година, но не можете. Станувате „фактор“ во државава (градоначалник, претседател, пратеник, премиер или слично) и си носите „закон“ според кој на доверителите им велите: „Најмногу на двајца од вас ќе им вратам само половина од парите и тоа за 10 години, наместо за една. Доколку не прифатат барем двајца од вас, никому не му враќам ни денар. Доколку барем двајца прифатат и на третиот ќе му вратам половина од парите, исто така за 10 години.“ Значи, наместо да вратите 300.000 денари веднаш, ќе враќате по 15.000 денари секоја година во наредните 10. Супер нели?

Инаку од вкупниот грчки долг кој изнесува 368 милијарди евра, во сопственост на приватните кредитори се 206 милијарди евра од кои тие ќе отпишат 110 милијарди евра. Новите обврзници во вредност од 96 милијарди евра ќе бидат со ограничена камата од максимум 3% годишно и со многу подолг рок на отплата од 30 години. На тој начин кредиторите ќе загубат дополнителни 42 милијарди евра на име изгубени камати и опортунитетни трошоци. Фактички нивната загуба ќе биде 152 милијарди евра или дури 74% од долгот.

Како би изгледало тоа ако се случеше во Македонија? Нашиот јавен долг изнесува околу 1,7 милијарди евра. Доколку се „договориме“ со нашите кредитори исто како и Грците, тој би паднал на 800 милиони евра, односно би ни биле отпишани 900 милиони евра. Што сè би можеле да направиме со овие пари во нашата економија оставам на вашата фантазија и креативност.

За волја на вистината, прифаќањето на овој договор во Грција беше услов за ослободување на следната транша од заемите од меѓународниот пакет на „тројката“ (ЕУ, ЕЦБ и ММФ) за спас на државата во износ од 130 милијарди евра. Фактички, повеќе долгови во износ од 152 милијарди евра под неповолни услови се заменија со еден долг во износ од 130 милијарди евра под релативно поповолни услови. Со тоа, практично се случи најголемо реструктуирање на еден државен долг во историјата на човештвото, односно по не знам кој пат за „економијата со посебни потреби од крајниот југ на континентот“ е направен преседан.

И за да бидат данајските безобразие, иронија и лицемерност уште поголеми, на крајот од денешниот ден, без трошка срам нашиот крвник Венизелос ќе рече „Сакам да им се заблагодарам на сите наши кредитори кои ја поддржаа нашата амбициозна програма на реформи и кои заедно со грчкиот народ ја поднесоа жртвата на оваа историска заложба. Ова е почеток на враќање на довербата во економијата.“ Не знам само каква е таа амбициозна програма на реформи, која е жртвата на грчкиот народ и врз што се базира таа доверба?  Дали врз традиционалната ахајска „желба за враќање“ на долговите или врз „продуктивноста и конкурентноста“ на грчкото стопанство? Останува да видиме…

 

Мерки на Европската унија за спас на еврото и грчката економија

Почитувани! Конечно, после неколкуседмична пауза и откако веќе ги средивме впечатоците од нашите спортски (и не само спортски) успеси, се враќам со продолжение на анализата за економските и финансиските „успеси“ на нашиот јужен сосед.

Кога евробирократите увидоа дека „ѓаволот ја однел шегата“ со нивните егзотични куќни галеничиња од топлите краишта, во мај 2010 година, Советот на министри за финансии на ЕУ одобри формирање на Европски инструмент за финансиска стабилност (European Financial Stability Facility – EFSF). Тој беше дизајниран како пакет од производи наменети за спас на високозадолжените земји од ЕУ во вредност од 750 милијарди евра од кои: 440 милијарди евра би се прибрале од издавање на обврзници на инструментот, 60 милијарди евра би биле обновлив кредит од Европскиот механизам за финансиска стабилизација (European Financial Stabilization Mechanism – EFSM) кој допрва требаше да се формира и 250 милијарди евра би биле обновлив кредит од ММФ. Овој инструмент беше формиран со единствена задача да ја одржува финансиската стабилност на ЕУ преку давање на финансиска помош на земјите од еврозоната тогаш кога тие ќе се најдат во финансиски проблеми. Имено, секогаш кога би биле потребни одредени финансиски средства, ЕФСФ би издавал обврзници кои би ги продавaл на финансискиот пазар, а средствата од оваа продажба би ги користел за одобрување на кредити за земјите во криза. Идејата е ЕЦБ преку овој инструмент да биде поактивна на секундарниот пазар на хартии од вредност, односно да ги откупува обврзниците на земјите должници кои западнале во криза и на тој начин да влијае на намалување на ризикот и стапките на принос од нив. Во 2013 година овој механизам би требало да прерасне во перманентен инструмент наречен Европски механизам за стабилност (European Stability Mechanism – ESM).

Во јануари 2011 година, согласно претходните одлуки на Советот на министри беше формиран ЕФСМ како програма за т.н. интервентно финансирање на земјите во криза. Овој стабилизациски механизам е со финансиска тежина од 60 милијарди евра кои треба да бидат обезбедени на финансиските пазари со гаранција од ЕК и со користење на буџетот на ЕУ како обезбедување. Овој механизам веднаш доби највисок рејтинг ААА од страна на трите најрелевантни светски рејтинг агенции Fitch, Moody’s и S&P’s. Притоа беше одлучено и овој механизам да биде инкорпориран во ЕСМ во 2013 година.

Во јули 2011 година, ЕУ донесе одлука, кредитите кои за Грција ќе бидат одобрувани од европските фондови да не бидат со камата повисока од 3,5%, а веќе во октомври истата година, лидерите на земјите од еврозоната во Брисел договорија пакет мерки дизајнирани за заштита од колапс на земјите-членки кој би можел да настане како резултат на спирален ефект од грчката криза. Овој пакет мерки беше донесен под силно влијание на ЕК чиишто претседател, португалецот Жозе Мануел Баросу (Jose Manuel Barroso) познат по своите блиски врски со грчката олигархија и голем број летни сеанси со јахти по грчките острови побрза прв да ги обелодени. Овој пакет во себе вклучуваше предлог за „доброволно“ отпишување на 50% од грчкиот долг кон приватните кредитори, зголемување на фондот на ЕФСФ на 1 билион (1.000 милијарди) евра, беше испорачано барање до европските банки да извршат докапитализација од најмалку 9% и беше одобрен кредит од 35 милијарди евра за намалување на загубите со кои се здобија европските банки.[1] По објавувањето на овие мерки, финансиските пазари во светот за момент реагираа позитивно на настаните.

Во замена за овие неколку мерки во нејзина корист, Грција требаше да воведе низа дополнителни мерки на штедење преку намалување на буџетските трошења (плати, пензии, бонуси, надоместоци и воени издатоци), зголемување на ДДВ, акцизите и другите даноци, продавање на државните монополи и зајакнување на контролата врз даночната евазија која како „грчки национален спорт“ секоја година ја чини државата околу 20 милијарди евра.[2] Овие непопуларни мерки не наидоа на разбирање кај Грците кои отпочнаа низа штрајкови потврдувајќи ја максимата дека секогаш се бунат „како грк во затвор“. Како резултат на неприфаќањето на овие мерки, премиерот Папандреу поднесе оставка и беше формирана привремена влада на национален спас на чело со технократот Лукас Пападимос (Λουκάς Παπαδήμος), поранешен заменик директор на ЕЦБ (и според некои извори член на Билдерберг групата) кој во наредниот период треба да ги реализира мерките за штедење. Колку успева во тоа гледаме по најновите насилни демонстрации во главниот град на оваа држава, во која живеат скоро половина од населението.

Грчката криза до тој степен ја потресе ЕУ што таа се заниша од своите темели кои и онака не беа нешто посебно цврсти. На површина излегоа сите економски и политички анимозитети што тлееја во Унијата: помеѓу „старата“ и „новата“, помеѓу „островската“ и „континенталната“, помеѓу северната и јужната, помеѓу задолжената и незадолжената, помеѓу „вредната“ и „мрзливата“ Европа. Земјите од ЕУ кои се надвор од еврозоната (Велика Британија, Данска, Шведска) „фаќаат сеир“, додека земјите-членки на ЕМУ (во кои предначат Германија и Франција) од петни жили се трудат да го актуелизираат концептот на солидарност помеѓу Европејците, кој како и секогаш исчезна во првиот момент од појавата на проблемите.

Во текот на преговорите за излез од кризата на преговарачка маса беа ставени низа предлози за решение на проблемите. Еден предлог беше распад на еврозоната и повторно воведување на националните валути, со што одговорноста од неразумно трошење би паднало врз националните влади. Друг предлог беше опстанок на еврозоната, но со создавање на механизам за нејзино напуштање (кој сега не постои) од страна на земјите кои ќе се презадолжат. Во тој случај тие би прогласиле банкрот, би вовеле сопствена валута со интервентна девалвација и со пливачки курс, би ја вратиле сувереноста во фискалната политика и би вовеле стабилизациска политика. Третиот предлог произлезе од Австрискиот институт за економски истражувања и се однесуваше на формирање на Европски монетарен фонд кој би произлегол од ЕСМ и кој на државите во криза би им обезбедувал еврообврзници со фиксен принос кој би бил малку под нивото на номиналниот среднорочен економски раст на соодветната земја.

Конечно во декември 2011 година, повеќето земји членки на еврозоната се сложија околу предлогот на германскиот канцелар Ангела Меркел (Angela Merkel) и францускиот претседател Никола Саркози (Nicolas Sarkozy) за создавање на единствена фискална политика, нешто што требаше да се направи уште со создавањето на единствената монетарна политика, а на што укажуваа сите посериозни економисти.

Со новите фискални мерки е предвидено:

– националните буџети на еврозоната да бидат балансирани, а овој принцип ќе се смета за испочитуван доколку годишниот структурен буџетски дефицит не надминува 0,5% од БДП;

– правилата да се внесат во националните законодавства на уставно или пониско ниво и за нив да се одговара пред Европскиот суд;

– автоматски санкции за земјите чиј номинален дефицит ќе надмине 3% од БДП, освен ако еврозоната не донесе друго решение со квалификувано мнозинство;

– комбинација на ресурсите на сегашниот и на идниот спасувачки фонд на ЕУ во 2012-2013 година со цел да се помогне во зајакнување на еврото;

– ЕСМ да тежи 500 милијарди евра, а ЕФСФ да продолжи да постои и да располага со 600 милијарди евра;

– Одлуките за одобрување средства од новиот фонд ЕСМ ќе се носат со мнозинство од 85%.

Сепак, некои земји од ЕУ (Велика Британија, Скандинавските земји и Бенелукс) остануваат скептични во врска со ваквиот договор напоменувајќи дека тој може да придонесе за т.н. трансферна економија, односно побогатите земји членки на ЕМУ да ги плаќаат сметките на посиромашните исто како што Ломбардија и Пиемонт ги плаќаат сметките на Сицилија и Калабрија во Италија, Северна Рајна Вестфалија и Хесен ги плаќаат сметките на Саксонија и Бранденбург во Германија, а Фландрија ги плаќа сметките на Валонија во Белгија.

Меѓутоа, според Кејто институтот, најголем проблем на ЕУ е недостатокот на конкурентност во однос на САД и БРИК (Бразил, Русија, Индија и Кина) и немањето желба на вистински промени за разлика од козметички промени кои се предлагаат од евробирократијата. Земјите од ЕУ со средни примања, а висок стил на живеење (т.н. ПИГС земји – Португалија, Италија, Грција, Шпанија) имаат многубројни закони и добро организирани синдикати што спречуваат разумни реформи во пензискиот систем, јавната администрација, здравството и во образованието, така што од нив не може да се очекуваат драстични мерки на штедење. Она кон што сите во ЕУ треба да бидат насочени е приватниот бизнис.[3]

Ова е секако поука и за нас!


[1] Jabeen Bhatti – EU leaders reach a deal  to tackle debt crisis (http://wwwusatoday.com/money/world/story/2011-10-25euro-summit

[2] Associated Press – Greeks and the State: an Uncomfortable Couple (3 May 2010)

Не запираме повеќе…(2)

Утрото се разбудивме со страшна главоболка. Не нè изненади. Претходниот ден „код Вукашина“ во „Гурманска тајна“ појадувавме струмичка мастика. На „Казанџиска“ се окрепивме со „домаћи“ рум. За ручек, аперитив – којничка ракија, со ручекот – „Т’га“, а за десерт Stock 84. За вечера се трезневме со „Апатинско“, за во раните утрински часови во базата на фалангата – Caffè Ypsilon, да затвориме со 5-годишен Cezar. Бевме како Игор Џамбазов во најдобрите денови, а Badel ни беше најдобар пријател. Се чувствувавме како на екскурзија во средно, само со многу повеќе пари. Небото беше лимит.

Има нешто во нишкиот  воздух. Не, тоа не се фабричките оџаци на ЕИ од кои веќе 10 години не излегува ништо. На вработените таму ни на крај памет не им било дека ќе прават телевизори кои сè уште работат и кои ќе ја надживеат фабриката. Не е ни до „Дуванска“ која на репертоарот веќе одамна не ја става „Нишка Дрина“, туку „каубојските“ брендови на Phillip Morris. Воздухот на Ниш е оној кој го дишеа Калча, Ивко, Курјак и Шабан Бајрамовиќ. Тоа е воздухот на меракот, хуморот, песната, уживањето и слободоумноста. Тоа е воздухот кој и покрај сите проблеми ги тера луѓето да ти речат: „све је у реду… важи се, бато… ће да буде… код Калче нема лагања… Едноставно, „НЕМА ДРУГИ ЧОВЕЦИ, САМО СМО МИ ЧОВЕЦИ!!!“

Станав. Двајцата „соиграчи“ веќе беа отидени во „Радон“ на бања. Договорот беше: тие –  масажа, сауна и базен, а јас само сауна и базен. Стигнав на рецепција.

– Сакаш да их видиш друговите Македонците? – се помачи Беба рецепционерката со македонскиот и се окези.

– ‘Оћу! – се измангупив на српски.

Во истиот момент излезе Цаци масерката. Млада, генерација – сараевска олимпијада, малку црнка к’о Коштана, но доста шармантна.

– Ево ги, уживају! – се насмеа и го откри благото растојание помеѓу секачите. Што да видам? Двајцата легнати на стомак, во полузаспивачка позиција, со блажена насмевка на лицата – кулираат, секој во својот свет.

– Аууууф! – ги раздрмувам малку. Стануваат полека, истешко.

– Ау, батучед, воа нигде го нема, уживанција! – вика едниот. Другиот, молчи три секунди… Одеднаш ѝ ги зема рацете на Цаци и воскликнува: „Воа се златни раци!“ Јас паѓам во несвест од смеа. Сауната и базенот повеќе не се интересни.

Почнуваме да се подготвуваме за главната битка. Ги шаркаме воените црвено-жолти бои. Откако неочекувано направивме тактички маневар пред вратите на Берлин, се прегрупиравме за освојување на „златната“ Прага – мајката на сите градови, но и на Филип Јиха, најдобриот стрелец и МВП на претходното Европско првенство во Австрија. Реквизитите се тука, срцето е на место, грлото е подмачкано, тапаните чукаат…Тимот дополнително е зајакнат со министерот и со кадијата – за секој случај!

– За кого?

– За МАКЕДОНИЈА!

Ги наоѓаме своите места на трибините и веќе се чувствуваме како навивачи во Премиерлигата. Секој натпревар го гледаш со истите луѓе околу тебе и тоа трае со години и генерации. Уште да почневме и за приватните проблеми да си правиме муабет!

– Кај бевте ‘чера, со ко’о бевте, буцнавте ли нешто…? Сè прашања до прашања…Што да им кажам?

Повторно разгласот ни го прави меракот: „АКО УМРАМ ИЛ’ ЗАГИНАМ, НЕМОЈ ДА МЕ ЖАЛИТЕ, НАПИЈТЕ СЕ РУЈНО ВИНО, СКРШЕТЕ ГИ ЧАШИТЕ!“. Таква увертира не можат да направат ни Дворжак и Сметана заедно. Ах, Јонче…

Натпреварот почна и заврши во еден здив. Не се виде ни Чешка, ни Прага, ни Јиха, ни „Старопрамен“, ни Каролина Куркова…ги збришавме!!! Казна за нивното потценување пред турнирот. Чаир подолжи да се тресе: „ЗА БЕОГРАД…ЗА БЕОГРАД…“ Црвено-жолт  делириум!

Не помнам кога и како си легнавме. Помнам само дека нашето „десно крило“ со своето црево им помагаше на „колегите“ од „Србија пут“ да го исчистат снегот топејќи го истиот во 5 сабајле. Сизифова работа…

Петок. Клучката на излезот од Ниш кон автопатот. Десно…Белград. Лево…Скопје. Се мислиме… Сепак, лево. Знаеме, има и други Македонци кои горат од желба да ја бодрат нашата МАКЕДОНИЈА во новите битки. Има и други чеда оваа земја подготвени да бидат со неа и во добро и во зло. Помлади, посилни, похрабри! Да им отстапиме место. Барем малку нека го почувствуваат и доживеат она што ние го доживеавме тука.

„КОЛКУ СМЕ ТОЛКУ СМЕ, ТОКМУ СМЕ!“ А, многу сме и јаки сме!!!

Не запираме повеќе…

Тргнавме на пладне. Две возила; едното металик златно, другото металик сребрено. Добар знак, ќе има медал. Екипата, шест души – ракометна во поле. Фали само уште голман. Договорено е со него да „потпишеме“ таму, на негов терен.

Граница.

-Ш’о ми идете со лични карти? Се’а ме мачите да чукам на компјутеров, наместо само пасошот да го минам на скенер.

– Ама министерката рече…

– Знам де, знам, ајде! Само за арно нека е, па финале да играме! Широка насмевка на лицето на „плавецот“.

– За арно нека е.

Србија.

– ‘Де су вам пасоши? Тежок јужноморавски дијалект и бели заби за потврда на очигледната шега. – Ајд’ срећно вечерас!

– Фала ти, да си жив и здрав.

Фалангата веќе ја формирала својата формација – напред мотори (стрелци), во средина автомобили (пешадија), назад коњица (автобуси и минибуси). Држете се сите, црвено-жолтотото цунами доаѓа. Ти, ти, тититиииии…

Кај Џеп, сообраќајка. Се враќаме 5 километри назад и се движиме по стариот пат за Владичин Хан. Конечно излегуваме на автопатот. Повторно добар знак. Ќе ја оствариме целта, но по потешкиот пат. Кај нас Македонците никогаш, ништо не е лесно. Та нели го имаме „Тешкото“?

Мојот Ниш.

Се изменил, не е оној стариот, се проширил, се нашминкал. Ново Село, КП Дом, Ледена Стена, Бубањ, Кичево, Центар, Медијана… познати топоними, непозната „архитектура“.

Седмиот играч, „голманот“ ни е тукашен, нишка логистика. Вистински меркалија. Мој брат по крв и мајчино млеко. Не сме се виделе со години. Сме остареле, проќелавеле, ама желбата за дружење не згаснала.

– Кућа за боравак је у Нишку Бању, ни вели! Нишка Бања, топла вода…

Сместувањето е супер. Цеца, газдарицата е уште по супер. Јужњачки менталитет, наша крв. Се ближи 18.15. Зовриваме. Се китиме со неизбежната костимографија. Дрес за срце, шал за грло, знаме за раце…најјаки сме, ни нема рамен.

Спортски центар „Чаир“.

Стоиме вџашени пред салата. Не знаев дека океанот може да биде црвено-жолт. Гоцевата раса урла – УУУУУ….ААААА…..МАКЕДОНИЈА… МАКЕДОНИЈА….ЕЕЕЕЕ!!!! И повторно, и повторно и повторно…

Сè е наше. Денес, Нишава е нашиот Ис – ќе ја поминеме! Денес Чаир е нашиот Персеполис – ќе го освоиме! Денес, Шведска е нашиот Дариј – ќе ја поразиме!

Влез 3, трибина Е, ред… поткровен – со галапчињата и понекоја „чавка“ која полага за „гавран“. Ќе се познае која е!

Трибината – „велешка“. Се чувстувам како во кафичите спроти гимназија. Здраво…здраво…каа’ си бе, улав? Околу 500 велешани. Даваме 2,5% од населението во Македонија, а 12,5% од навивачите во Чаир. Одлични сме. Десно од нас – Чкембарите. Секоја чест браќа, вистински „воѓи“. Лево од нас – Источна пруга – Свети Николе, Штип, Кочани – добра поддршка. Салата исполнета до последното место. (Да се прешалтам додека не сум станал како Златко Калински).

Од разгласот полека тргнуваат седум осмини – ‘ендватри…’ендва…’ендва! Од поттрибинскиот тунел „изгрева сонцето“. Се збудалуваме…Трибините се тресат.

ИЗЛЕЗИ МОМЧЕ ПРАВО НА ТЕРАСА… 100 децибели!!! Се арчиме за Македонија.

Нашите момци изгледаат подготвено. Наострени, како бик пред корида. Сите се тука; Борко, Кире, Мојсо, Жути, Столе, Влатко, Стефче, Диви, Бранче, Манас, сите…

За момент – молк, штама.

And now, please stand for the national anthem of MACEDONIA.

Аууу, морници ме лазат, се ежам и насолзувам. Ечи до Скопје, до Белград, до Атина, до Брисел, до Париз, до Вашингтон, море до Пјонгјанг, Микронезија и вселенската станица „Сојуз“ ечи…

ДЕНЕС НАД МАКЕДОНИЈА СЕ РАЃА,

НОВО СОНЦЕ НА СЛОБОДАТА,

МАКЕДОНЦИТЕ СЕ БОРАТ,

ЗА СВОИТЕ ПРАВДИНИ!

Четири илјади грла, два милиона срца и сто пати по толку симпатии.

Сега повеќе ништо не е важно. Што и да се случи, НИЕ СМЕ ВЕЌЕ ПОБЕДНИЦИ!

Влијание на грчката должничка криза врз европската монетарна криза

Со потпишување на Мастришкиот договор во февруари 1992 г., земјите членки на ЕУ ги усвоија т.н. мастришки критериуми со кои се обврзаа да го ограничат буџетскиот дефицит на 3% и нивото на државен долг на 60% од БДП, а стапката на инфлација на не повеќе од 1,5% над просекот на првите три земји од ЕУ со најниска инфлација од претходната година. Секако, Грција ги заобиколи овие правила и во секоја фискална година преку низа комплексни валутни и кредитни дериватни структури успеваше да ја замаскира висината на дефицитот и долгот, со цел истите да се движат во рамките на „мастришките критериуми“.[1] Фактички, Грција со низата фалсификати на економските перформанси и финансиски манипулации им даде сосема ново значење на термините „креативно сметководство“ и  „слободно толкување на статистиката“ во светот. Во тоа секако голема улога одигра и компанијата за инвестициско консултантство Goldman&Sachs која во име и за сметка на грчката влада за надоместок од неколку стотини милиони долари сесрдно „помагаше“ во презентирање на финансиските перформанси на нашиот јужен сосед.[2] Официјалните податоци доставени до Eurostat за 2009 г. покажуваа ниво на државен долг од 127% и буџетски дефицит од 12,7%. Меѓутоа, подоцнежната ревизија на грчките перформанси од страна на ЕУ и ММФ покажаа дека во оваа година буџетскиот дефицит изнесувал 15,4%, нивото на државен долг 156%, а стапката на инфлација околу 9% над просекот на првите три земји од ЕУ со најниска инфлација од 2008 година. Практично, првите два финансиски перформанса биле највисоки во светот.

Иако одредени европски и светски финансиски институции профитираа од зголемувањето на грчкиот државен долг, сепак на краток рок ова беше вовед во сериозна криза во еврозоната. Европските политичари и економисти замижуваа пред реалната ситуација во Грција и покрај тоа што беше јасно дека еврото како заедничка валута е доведено во опасност. Инвеститорите беа во заблуда наивно претпоставувајќи дека со купување на еврообврзници од слабата Атина кои носат повисок принос, го кредитираат силниот Берлин кој има силен потенцијал за отплата на долговите, т.е. тие грешно сметаа дека ризикот им е сведен на минимум.

Веќе при крајот на 2009 г. инвеститорите ја увидоа својата грешка и сфатија дека грчката должничка криза од темел ќе ги потресе и другите земји од еврозоната. Драстичното зголемување на грчкиот надворешен долг ги алармираше светските финансиски пазари и повеќе никој немаше интерес за грчките државни обврзници. Недостатокот на побарувачка го зголеми приносот од овие обврзници на 15%, меѓутоа и понатаму нив никој не ги сакаше, а на грчката влада очајно и беа потребни пари за да го сервисира државниот и надворешниот долг. Грција мораше да се справува со огромната недоверба што во меѓувреме ја предизвикаа агенциите за кредитен рејтинг, а дополнително ја зајакнаа финансиските пазари. Во економско-финансиската теорија е познато дека колку е понизок рејтингот на една држава толку е поскапо рефинансирањето на долговите, а колку се поголеми долговите толку е понизок рејтингот со што се создава еден магичен круг на задолжување. Ова беше златна шанса за шпекулантите, валутните трговци и за хеџ-фондовите (hedge funds). Тие веќе можеа да шпекулираат за падот на еврото и да играат на веројатноста дека европските партнери ќе ја спасуваат Грција. Сето ова придонесе агенцијата за кредитен рејтинг “Standard & Poor’s” во октомври 2010 г. да оцени дека долгот на Грција во 2010 г. ќе достигне 160% од БДП. Уште истиот ден поскапе цената на осигурувањето на ризикот од загуба на грчките обврзници, попознати како свопови од ненаплатливи кредити (credit default swaps – CDS).

Грчката криза ја намали довербата и кон другите земји-членки на еврозоната пред сè: Португалија, Шпанија, Италија и Ирска кои имаа буџетски дефицит од 9%, 10%, 3% и 30% соодветно. Тоа придонесе цената на 10-годишните обврзници на овие земји во октомври 2011 г. да изнесува 23% за Грција, 12% за Португалија и Ирска, 5% за Шпанија и 7% за Италија[3]. Меѓутоа, додека долгот на Италија и Шпанија е претежно кон домашните кредитори (внатрешен долг), долгот на Грција и Португалија е претежно кон странските кредитори (надворешен долг) што секогаш е многу потежок за отплата. Овие две земји особено имаат проблем со кредибилитетот од причина што отсекогаш покажувале хронична неспособност навреме да ги отплаќаат своите долгови, остваруваат релативно низок раст на економијата, покажуваат висок дефицит кој постојано се продлабочува и имаат стагнација во странските директни инвестиции.

Сепак, се чини дека најголем удар врз Грција и еврото предизвика намалувањето на рејтингот на грчките обврзници од страна на Standard &Poor’s на BB+ во април 2010 г., доведувајќи го рејтингот на оваа држава на ниво на Азербејџан и Египет. Проценката на S&P’s беше дека во случај на нефункционалност, инвеститорите во грчки обврзници ќе изгубат помеѓу 30% и 50% од нивните средства. Ова придонесе за преплавување на пазарот со грчки обврзници од страна на нивните носители со цел што побрзо да се ослободат од нив и драматичен пад на вредноста на еврото на светските пазари. Само грчките банки поседуваа грчки обврзници од над 50 милијарди евра со што автоматски се намали и нивниот рејтинг.[4] Грција немаше каде да оди и по којзнае кој пат повторно се обрати за кредитна помош до светските финансиски институции. По ветувањето за спроведување на остри мерки на штедење кои предвидуваа намалување на државните трошоци за 25 милијарди евра во наредните 5 години, во мај 2010 г. ММФ ѝ одобри заем на Грција во износ од 110 милијарди евра, а Европската централна банка (ЕЦБ) во јуни 2010 г. купи грчки обврзници во износ од 25 милијарди евра со цел да ги стабилизира цените и да го врати мирот на пазарот. Овие средства беа доволни Грција да издржи само една година, период во кој рејтингот на земјата продолжи да тоне. Веќе во јуни 2011 г. S&P’s им го доделија најнискиот можен рејтинг CCC на грчките обврзници  прогласувајќи ги истите за „ѓубре“, односно дека во случај на нефункционалност инвеститорите во грчки обврзници ќе изгубат преку 90% од парите. Со тоа кредибилитетот на Грција застана рамо до рамо со земји како ДР Конго, Централноафриканската Република и Чад. Сепак, тоа не ги спречи институциите од т.н. „тројка“ (ЕУ, ММФ, ЕЦБ) задолжени за засилен мониторинг врз Атина, во јули 2011 г. да ѝ одобрат нов заем од 109 милијарди евра под услов да спроведе нови мерки на штедење и приватизација на сите јавни претпријатија. Со тоа, за една година Грција дополнително се задолжи за нови 219 милијарди евра во ситуација кога БДП реално опаѓаше за преку 4% годишно. Рецепт за сигурен колапс.

Тогаш „тројката“ повторно стапува на сцена и на приватните банки изложени кон нивното „милениче“ им наложуваат отпишување на 50% од долгот или преку 100 милијарди евра, со цел грчкиот долг да падне од огромните 160% на 120% од БДП до 2020 г. Во исто време сè погласно почнаа да се слушаат најавите за „контролиран“ или „делумен“ банкрот на Грција што претставува класичен еуфемизам. Како што е познато, економијата не познава категорија „делумен банкрот“, односно или една земја е ликвидна и може да ги сервисира обврските или не може и банкротира. Ситуација помеѓу двете не е возможна, исто како што не е возможно некоја „невеста да биде малку трудна“.

Грчката криза предизвика огромни проблеми и кај останатите земји од ЕУ. Во Ирска, државата мораше да изврши докапитализација на приватни банки во вредност од 85 милијарди евра или преку 32% од активата како резултат на нивниот отпис на ненаплативите побарувања, а обврзниците на овие банки Moody’s ги прогласи за „ѓубре“. Португалија се задолжи за нови 78 милијади евра и мораше да ја продаде својата златна акција во Portugal Telecom, а Moody’s го намали кредитниот рејтинг на државата на „ѓубре“. Италија спроведе план за намалување на државните трошоци во износ од 125 милијарди евра. Владите на сите овие држави паднаа исто како и владите на Летонија, Словачка и Словенија кои беа казнети од домашните гласачи за нивното прифаќање на пакет мерките за спас на Грција кој предвидуваше нивно поголемо буџетско оптоварување. Останатите земји исто така претрпеа помали или поголеми штети.

Конечно, евробирократските структури во Брисел сфатија дека веќе не можат проблемите да ги ставаат под тепих и се одлучија да преземат некаква акција.

П.С. На сите читатели ви го честитам Рождеството Христово – Божиќ. ХРИСТОС СЕ РОДИ!


[1] Michael Simkovic – Bankruptcy Immunities, Transparency and Capital Structure, Presentation at the Word Bank, January 11, 2011 (http://ssrn.com/abstract=1585955)

[2]Kevin Connor – Goldman’s Role in Greek Crisis is Proving Too Ugly to Ignore (http://www.huffingtonpost.com/kevin-connor/goldmans-role-in-greek-cr_b_479511.html)

[3] European Central Bank and European Commission

Генеза на грчката должничка криза (втор дел)

Почитувани!

Пред да продолжам со анализа на влијанието на грчката должничка криза врз европската и светската економија и како таа ќе се одрази на европските финансиски текови во годината што претстои, на сите би сакал да ви ја честитам НОВАТА 2012 ГОДИНА со искрени желби за здравје, среќа, љубов и професионален успех.

Се надевам дека со Божја помош, Новата година ќе ни донесе двоцифрен раст на економијата, но и двоцифрен пад на невработеноста. Ќе ни донесе едноцифрена инфлација, но и платен и трговски суфицит. Ќе ни донесе целосно светско признавање под единственото вечно име, но и членство во евроатланските структури. Ќе ни донесе европски и олимписки медали во ракомет, ватерполо, кошарка и други спортови и нашите спортисти ќе нè направат уште погорди  и пообединети од лани. И секако, се надевам дека ќе бидеме уште поголеми и погорди МАКЕДОНЦИ од лани.

Во минатонеделниот осврт видовме зошто и во Новата година, Грците нема да можат да се надеваат на излез од кризата која ги погоди. Во продолжение ќе го заокружам историскиот осврт на грчкиот однос кон долгот и задолжувањето.

По Втората светска војна и Граѓанската војна, Грците како и многу пати пред тоа побарале од сојузниците да им бидат простени предвоените заеми како награда за „изборот на вистинската страна и придонесот во војната“ и „отстранување на комунистичката опасност на Балканот“. За нивна жал, долговите не само што не им биле простени, туку по 15 години постојани преговори, притисоци и уцени во 1964 година владата на Јоргос Папандреу (Γεώργιος Παπανδρέου) постариот ги прифатила сите долгови од 1881 година до тогаш (и покрај претходно прогласените банкроти) плус натрупаните камати приспособени по тогашни цени, како и 71% од насобраните казнени камати како надомест за штета на странските кредитори. Целосниот долг требало да биде исплатен во рок од 45 години, односно до крајот на 2009 година. Со доаѓањето на воената хунта на власт во 1967 година, „владата на полковниците“ се обидела да го редефинира овој договор, односно во замена за отплата на целиот долг, на западните сојузници и банки да им ги отстапат контролата над Егејското Море, над грчките банки и да се откажат од обединувањето со Кипар. Овој план не бил реализиран и грчката должничка трагедија продолжила.

Најновата грчка должничка криза започна кон крајот од минатиот век, односно по приемот во Европската економска заедница (ЕЕЗ). Земајќи в предвид дека Грција е едниствената земја која беше „внесена на мускули“ во Заедницата и покрај негативната препорака од европските тела, таа мораше оваа услуга да ја плати со земање на непотребни заеми од земјите кои ѝ помогнаа во тоа. Еден таков заем е заемот од Франција земен во 1987 година кој имал клаузула за купување на француски воени бродови  и облека од фирмата „Лакост“ со што била загрозена грчката бродоградителска индустрија и влијаело врз конкурентноста на домашната текстилна индустрија. Друг сериозен проблем на грчката држава е огромниот бирократски апарат кој поради слабата продуктивност на домашната економија мора да се „храни“ со странски заеми.

Иако грчките економисти помислија дека со влезот во ЕМУ проблемите со грчкиот долг ќе исчезнат, прифаќањето на еврото беше иницијална каписла за крах на грчката економија. Во предвечерието на конверзијата во евро, владата го разменила целиот национален долг, кој дотогаш бил главно внатрешен (80%) од драхми во евра, со што тој на некој начин веќе станал надворешен, односно долг кон ЕМУ. Познато е дека во банкрот се оди поради надворешен долг, односно од средства позајмени од интернационалните пазари и во силни валути. Од тој момент, започна финансиското одбројување за Грција и беше само прашање на време кога бомбата ќе експлодира. Покрај тоа што во претходната деценија Грција бележеше просечен раст на бруто домашниот производ (БДП) од натпросечни 4%, растот на долгот беше супернатпросечен – 18%. Тоа значи дека Грција практично земала заеми за да покаже раст на БДП.

Тоа беше вовед во една уште поголема криза што ја затресе Европа и светот – европската монетарна криза.

Генеза на грчката должничка криза (прв дел)

По објавувањето на грчките финансиски проблеми на почетокот од оваа година и нивното проширување на останатите земји членки на Европската монетарна унија (ЕМУ) и делумно на целата Европска унија (ЕУ), економските аналитичари се поделија во две групи застапувајќи две дијалметрално спротивни гледишта; едното, дека должничката криза на нашиот јужен сосед го предизвика колапсот на ЕМУ оваква каква што ја знаеме денес и кое е поддржано од поголем број на теоретичари од Германија, Велика Британија, Скандинавските земји и Бенелукс и другото, дека нерегулираниот финансиски систем на ЕМУ и „други надворешни фактори“ ја предизвика должничката криза кај најјужната европска држава која наводно прва потклекнала поради нејзината ранливост пред европските финансиски текови. Оваа теза е застапена од грчки и одредени нивни португалски, француски, американски и шпански колеги.

Генезата на грчките финансиски проблеми лежи во менталитетот на граѓаните од т.н. грчко етничко потекло граден од антиката до денес, а заснован на измама, манипулација, хедонизам и западен емпатизам. Грчката измама на своја кожа најмногу ја имаат почувствувано Тројанците преку „Тројанскиот коњ“, но и земјите од ЕУ  преку грчкото доставување на лажни финансиски извештаи за економските и финансиските перформанси до Евростат. Грчкиот нагон за измама најдобро е артикулиран во Вергилиевата „Енеида“ со зборовите: “Timeo Danaos et dona ferentis” (Чувај се од Данајците и подароци кога ти носат). Од грчката вештина за манипулација (позната уште од средниот век како „Византиска дипломатија“), најмногу патиме ние, Македонците преку геноцидниот „проблем со името“, но повторно и земјите од ЕУ преку барањето за отпишување на половина од долгот кон овие земји „за сиромашките Грци да се обиделе да соберат сила да ја вратат другата половина“ како што велат самите тие. Хедонизмот како стил на живеење и работење се состои од создавање на домашен производ најмногу преку трговија и туризам (кај нашиот народ познато под максимата „грк е занает, а не нација“), а производствените активности се сведени само на производство на маслинки и агруми под сенките на дрвјата, со мала и закржлавена индустрија. На крај, западниот емпатизам за т.н. „лулка на демократијата“ – термин произлезен од романтичното создавање на модерната грчка нација од страна на Јохан Густав Дројзен (Johann Gustav Droysen), во средината на XIX век, придонесе таа да биде единствена земја која станала членка на ЕУ без позитивна препорака од Европската комисија (ЕК) и членка на НАТО без исполнување на основните стандарди за демократија, почитување на човечките права и економски развој. Впрочем, за познавачите на овие факти, грчката должничка криза не е изненадување. Изненадување е само тоа што таа пребрзо метастазираше кон другите земји-членки на ЕУ .

Иако зборот економија (οἰκονόμος) има старохеленско потекло со значење „домаќинско работење“, сепак теоријата и праксата во животот на нашите јужни соседи кои безуспешно се обидуваат да нè убедат дека се потомци на старите Хелени немаат многу допирни точки. Малку е познато дека првиот банкрот во светската историја е забележан токму кај старите Хелени. Имено, во 450 година п.н.е. 10 од вкупно 13 хеленски градови-држави (полиси) членки на Делфскиот сојуз, позајмиле пари од заедничката каса која била чувана од страна на свештеничката Питија во храмот на Аполон во Делфи. Подоцна, откако полисите сфатиле дека не се во состојба да ги вратат овие средства, започнале со тактиката која ја практикува денешна Атина – иницирале преговори за репрограмирање на доспеаниот долг. Оттогаш, овој начин на однесување стана обичај и незаобиколен дел од грчкиот економски и духовен фолклор.

Од прогласувањето на независноста во 1822 година, Грција банкротирала најмалку 7 пати, односно цели 90 години од вкупно 200 години постоење, грчката држава не била во состојба да го отплатува надворешниот долг. Првиот банкрот се случил за време на граѓанската војна во 1827 година кога „не се знаело“ која од двете завојувани фракции треба да ги врати двата кредити одобрени во 1824 и 1825 година по пат на издавање на обврзница на Лондонската берза во вкупен износ од 2,8 милиони тогашни фунти стерлинзи.

Вториот банкрот се случил веќе во 1843 година за време на октроираниот баварски принц на грчкиот престол Ото (Otto Friedrich Ludwig von Bayern) кога Грците одбиле да ги плаќаат високите даноци наметнати од странскиот крал, поради што не биле во можност да ги отплаќаат надворешните долгови во вредност од преку 500.000 златни француски франци.

За третиот банкрот повторно биле доволни само 20 години и се случил во 1863 година поради што големите европски сили морале повторно да интервенираат и на грчкиот трон да донесат друг странски деспот, овојпат данскиот принц Георг (Vilhelm Georg von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg) за кој се надевале дека ќе ја „оправда“ довербата и ќе отпочне да ги враќа грчките долгови кон нив што секако не се случило. Грците успеале да вратат само 10% од долгот.

Од историско-економски аспект можеби најинтерсен е четвртиот банкрот на грчката држава од 1893 година кога долгот изнесувал 632 милиони златни француски франци, а годишниот приход во државната каса бил само 64 милиони франци, односно долгот изнесувал 1.000% од буџетот. Овие бројки го приморале тогашниот грчки премиер Харилаос Трикупис (Χαρίλαος Τρικούπης) да излезе пред пратениците во парламентот и да го изговори славното и за прв пат јавно искажано признание: „ЗА ЖАЛ ГОСПОДА, БАНКРОТИРАВМЕ“. Оттогаш потекнува и светски познатата максима „должен како Грк“. Сепак, западните земји и понатаму „широкоградо“ нуделе кредити на веќе банкротираната грчка држава, но овојпат за таа да може да ги врати претходно земените кредити и веќе во 1897 година, долгот изнесувал 770 милиони златни француски франци. Истата година, по несфатливо неразумниот и срамен напад врз Отоманската Империја, Грците доживуваат катастрофален воен пораз од „аскерот“ по што меѓународната заедница воспоставува Меѓународен финансиски комитет за управување со грчкиот долг составен од странски и домашни финансиски институции. Овој Комитет имал за задача да ги собира сите даноци на приход исплатени за државните монополи за сол, нафта и цигари со цел отплаќање на долгот кон странските доверители. Показател за тежината на долгот што го имала Грција е што Комитетот функционирал во следните 80 години, односно сè до 1978 година.[1] Тоа секако не им пречеше целиот финансиски, воен, политички и дипломатски потенцијал да го насочат кон окупација на Македонија и холокауст на Македонскиот народ.

Како резултат на овој „напор“ во 1913 година од страна на „големите сили“ на подарок добива 51% од Македонија со што двојно ја зголемува својата територија, а воедно се стекнува и со најплодното подрачје на Балканот. Сепак, Грците повторно не биле заинтересирани да живеат и работат согласно добрите економски практики. Вовед во петтиот банкрот е повторната самоубиствена воена екскурзија овојпат против новоформираната Турска република во 1923 година што предизвикува нова воена и финансиска катаклизма. Странските банки одбиле да даваат нови заеми за отплата на старите, но банкротот за кратко бил спречен со Првиот задолжителен заем кој го вовел тогашниот премиер Петрос Протопападакис (Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης). Овој заем de facto бил задолжителен бескаматен заем од граѓаните за државата со кој Протопападакис буквално ги поделил парите на половина, задржувајќи ја едната за циркулација и размена, а другата како обврзници за внатрешен национален долг. Тоа практично значело инстантна дефлација на економијата од 50%. Сепак, банкротот бил неизбежен и истиот се случил во 1932 година, кога според буџетскиот извештај на Министерството за финансии, Грција должела 2,9 милиони златни француски франци.

Следната недела: „Генеза на грчката должничка криза“ (втор дел)

Стратегија за експанзија на извозот на агроиндустриски производи

Стратегијата за експанзијата на извозот на агроиндустриски производи се дефинира како збир на мерки и инструменти на јавниот сектор (Владата) со кои потенцијално или реално можат да се зајакнат извозните активности на ниво на држава (национално ниво), на ниво на агроиндустриски комплекс (секторско ниво) или на ниво на компании и индивидуални производители (микро ниво). Значењето на оваа стратегија се огледува во фактот што таа овозможува создавање на свест за потребата од извоз на агроиндустриски производи во функција на раст и пазарна експанзија на агроиндустрискиот комплекс, ограничување и отстранување на пречките на патот на извозните активности и донесување и спроведување на мерки за помош која им се пружа на постојните и потенцијалните извозници од комплексот.

Како потстратегија на оваа стратегија, Џагдиш Багвати (Jagdish Bagwati) ја дефинира стратегијата за експанзија на извозот врз основа на природните ресурси. Оваа потстратегија е прилично актуелна за агроиндустрискиот комплекс поради неговата целосна зависност од природните ресурси како фактор на производство. Таа вклучува одредени програми на Владата кои се дизајнирани за искористување на природните компаративни предности на земјата. Денес, во Македонија се чувствуваат одредени примеси на оваа потстратегија во форма на поттикнување на извозот на примарни земјоделски производи и поинтензивно искористување на расположивите основни фактори за производство како компаративна предност. Меѓутоа, оваа потстратегија има сериозна слабост што укажува на нејзиниот краткорочен карактер. Имено, според податоците на Организацијата за земјоделство и храна (Food and Agriculture Organization – FAO) и Организацијата за економска соработка и развој (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD) во периодот 1985-2005 г. светскиот пазар на примарни земјоделски производи годишно растел со стапка од 2,6% што е трииполпати побавно од растот на пазарот на преработки од 8,9%. Овој податок укажува на неодржливост на оваа потстратегија на долг рок. На овој начин, извозниците на доминантно примарни земјоделски производи (во кои спаѓа и Македонија) во континуитет и на подолг рок се соочуваат со влошување на односите на размена на нивна штета.

Македонија како држава со ограничени ресурси може да остварува траен економски развој единствено со стратегија насочена кон експанзија на извозот на преработени агроиндустриски производи. Градењето на соодветна стратегија за извозна експанзија е conditio sine qua non за остварување на оваа цел. Развојот на оваа стратегија треба да започне со соработка на јавниот сектор претставен од Владата, производителите претставени од здруженијата на земјоделци и секторските комори, трговците претставени од трговските асоцијации, финансиските институции и стручната јавност. Од дијалогот треба да произлезе координиран настап и исполнување на преземените обврски кои мора да бидат комплементарни.

Понатаму, за подобрување на извозниот потенцијал на агроиндустрискиот комплекс е потребно водење на соодветна агроиндустриска политика како дел од развојната и макроекономската политика на земјата. Таа мора да се води во согласност со специфичностите на земјоделското производство и потребите на македонското стопанство. Водењето на земјоделска политика пак како дел од агроиндустриската политика е непоходно поради разликата во третманот на земјоделството во однос на другите стопански гранки, а како резултат на неговата специфичност. Лошото водење на земјоделска политика може да предизвика сериозни пречки во развојот на одредено национално стопанство. Така на пример, земјоделската политика на државно формирање на цените на какаото од страна на владата на Гана, придонела земјата од најголем светски производител и извозник на какао во 1970-тите години, за нецели триесет години  да стане нето увозник на какао. За да ја одигра својата улога во поттикнување на агроиндустрискиот комплекс како фактор на развојот на националното стопанство, земјоделската политика мора да води сметка за неколку важни инструменти: политика на цени, управување со вишоците и резервите, заштита на домашното производство, заштита на доходот на земјоделците, стабилен домашен пазар и поттикнување на извозот на земјоделски производи. Меѓутоа, преголемиот интервенционизам може да има негативно влијание врз слободната трговија.

Стратегијата за експанзија на извозот на агроиндустриски производи мора да биде конципирана на начин што ќе ги мотивира производителите и трговците за вклучување во извозните активности. Владата треба да излезе во пресрет на овие субјекти преку конкретни програми за поддршка на извозот и обезбедување на сите релевантни информации во вистинско време и на вистински начин. Постојано треба да се има в предвид фактот дека секој земјоделски производ и секоја компанија која настапува на пазарот со агроиндустриски производи се во различна фаза на развој и пенетрација. Зголемувањето на извозот на агроиндустриски преработки и постепеното редуцирање и елиминирање на дефицитот во размената со странство е остварливо преку подобрување на искористеноста на преработувачките капацитети. На тој начин се заситува домашниот пазар и се наметнува потребата за извозна експанзија.

Економската теорија познава два начина за извозна експанзија: пазарна диверзификација и пазарна концентрација. Пазарна диверзификација е пробив на голем број странски пазари за релативно кратко време. Овој начин на извозна експанзија не е адекватна за нашиот агроиндустриски комплекс од причина што неговиот производствен квантитет не е доволен за да одговори на таквите потреби. Од друга страна пазарна концентрација претставува извозна експанзија на мал број национални пазари, со ограничен обем на производи сегментирани по потрошувачи, со постепено освојување на нови пазари и постепено диверзифицирање на извозните производи. Анализирајќи ги двата начина на извозна експанзија сметам дека за македонскиот агроиндустриски комплекс, на среден рок е прифатлива пазарната концентрација како начин на извозна експанзија.

Во овој момент, целосното спроведување на стратегијата за експанзија на извозот на агроиндустриски производи е попречено од низа објективни пречки:

– постојните односи во меѓународниот трговски систем кои повеќе одат во прилог на развиените земји;

– постоење на протекционистички мерки кај развиените земји за заштита на сопственото земјоделско производство;

– нееластична побарувачка на примарни земјоделски производи;

– флуктуација на цените на земјоделските производи која го попречува инвестирањето и планирањето и

– перцепцијата за ниско и средноразвиените земји само како добавувачи на суровина, а не и како производители на финален производ.

Сите овие пречки во одреден временски дијапазон можат да се заобиколат, но единствено доколку Македонија премине од фазата на извозник на примарни земјоделски производи во фазата на извозник на агропреработки. Овој развоен маневар ќе ја вклучи нашата држава во економската групација на развиени земји што ќе придонесе таа повеќе да биде креатор на одредени заштитни политики во земјоделството, наместо нивни консумент како досега.

Како до извозна стратегија?

Минатата седмица видовме дека е потребен стратегиски пристап во процесот на поттикнување на извозот на агроиндустриски производи. Досегашното искуство покажа дека најголем проблем во Македонија е изборот на извозна стратегија, дефинирање на основните елементи на извозната стратегија (визија, мисија, цели и оперативен план) и нејзиното спроведување. Затоа, во продолжение ќе дадам конкретен предлог за начинот на избор на извозна стратегија и дефинирање на нејзините основни елементи.

Процесот на избор на стратегија за поттикнување на извозот на агроиндустриски производи се состои од десет фази. Прва фаза претставува одредување на визија. Визијата е ,,духовен” водач на стратегијата врз основа на која се темелат сите наредни фази. Во регионални рамки е познато дека македонскиот агроиндустриски комплекс произведува производи со врвен квалитет што претставува сериозна компаративна предност во однос на конкуренцијата. Меѓутоа, овој факт е малку познат во европски и светски рамки. Затоа, визијата на стратегијата за поттикнување на извозот на македонски агроиндустриски производи треба да биде: квалитетниот македонски агроиндустриски производ да биде светски препознатлив бренд како фактор на здравјето и врвната еколошка чистота. Светот да знае дека МАКЕДОНИЈА ДАВА ЗДРАВЈЕ!

Втора фаза е утврдување на мисија. Мисијата го покажува резултатот од остварување на визијата. Дефинирањето на мисијата како експанзија на извозот на агроиндустриски производи и вклучување во меѓународниот пазар со храна само по себе е од стратегиски карактер. Сепак, во процесот на избор на извозна стратегија мора да се оди чекор понапред што значи точно одредување на мисијата која ќе претставува ,,работен акт” за секој производител, институција или друга вклучена страна задолжена за поттикнување на извозот на агроиндустриски производи. Врз темелите на претходно одредената визија, наша мисија треба да биде: експанзија на извозот на здрава и квалитетна македонска храна на светскиот пазар што ќе  придонесе за подобрување на платниот и трговскиот биланс на нашата земја, економски развој и подобрување на животниот стандард на населението кое се занимава или зависи од агроиндустрискиот комплекс.

Трета фаза е анализа на состојбата со извозот на агроиндустриски производи од Македонија. Очекувањата во оваа фаза мора да бидат објективни, т.е. ако покриеноста на целните пазари е мала, нереално е да се очекува дека со извозната стратегија за кратко време ќе се овозможи нејзино драстично зголемување.

Четврта фаза е одредување на основната мерлива цел која ги конкретизира времето, начинот и квантитативните индикатори за реализација на стратегијата. Согласно анализите спроведени во третата фаза, разумна цел на извозната стратегија е: преку мерките на трговската, земјоделската, финансиската и заштитната политика, најдоцна за 5 години да се овозможи константен суфицит во надворешната трговија со агроиндустриски производи, кој во периодот после 10-тата година ќе се зголемува за најмалку 5% годишно. Во ова конкретна цел се запазени трите основни елементи што треба да ја има секоја цел за таа да биде легитимна – квантитативен показател (константен суфицит кој ќе се зголемува за најмалку 5% годишно); време (најдоцна за 5 години и периодот после 10-тата година) и начин (преку мерките на трговската, земјоделската, финансиската и заштитната политика).

Петта фаза е оценка на окружувањето, односно неговото влијание врз потенцијалите за извоз на агроиндустриски производи. Тоа може да биде општо, кое опфаќа четири сегменти: политички, социолошки, културолошки и технолошки и економско кое опфаќа пет сегменти: конкуренција, финансии, широка потрошувачка, работна рака и правна регулатива. Нашето окружување е неизвесно и комплицирано и затоа е потребно да му се посвети поголемо внимание. Секоја мерка на земјите од окружувањето за унапредување на нивниот извоз на агроиндустриски производи треба внимателно да се следи и анализира за евентуално и навремено да се вметнат соодветни контра-мерки во нашата извозна стратегија.

Шестта фаза е анализа на загубата од евентуално непреземање на никакви активности за дефинирање и спроведување на извозна стратегија, т.е. задржување на status quo. Во услови на глобализиран пазар, секоја средно или високоразвиена земја го задоволува домашниот пазар со храна и произведува значителни вишоци кои потоа ги пласира во странство. Непреземањето на никакви стратегиски активности уште повеќе ќе ја отежне позицијата на нашето агроиндустриско производство на светскиот пазар така што некоја посериозна анализа во ова фаза не е потребна, односно status quo воопшто не е опција.

Седма фаза е изработка на SWOT анализа која треба да покаже кои се потенцијалните предности и можности, односно слабости и закани од (не)изборот на одредена извозна стратегија. SWOT анализата се прави за секоја потенцијална извозна стратегија поединечно и дава насока за изборот и адекватноста на извозната стратегија за агроиндустрискиот комплекс.

Осма фаза е избор на извозна стратегија. При изборот на извозна стратегија за агроиндустрискиот комплекс не треба веднаш да се прифаќаат решенијата кои според SWOT анализата изгледаат надмоќно. Таа само дава насоки, додека донесувањето на решение бара испитување на сите правци на дејствување при што треба да се стави акцент на тоа дали одредена извозна стратегија ќе ја исполни мисијата и по која цена. Најдобра извозна стратегија е онаа стратегија која е во склад со ресурсите, целите, мисијата, визијата и пазарните услови. Тоа е онаа извозна стратегија која ќе се избере со консензус на учесниците, а најмногу на претставниците од агроиндустрискиот комплекс. Тоа е единствен начин избраната извозна стратегија да има кредибилитет.

Деветта фаза е спроведување на извозната стратегија. Тоа е процес со кој извозната стратегија преминува во оперативен план со конкретни задачи и термини. Секој оперативен план мора да одговори на четири основни стратегиски прашања: што, зошто, како и до кога? Тоа претпоставува преземање на различни активности, формирање на нови организациски единици и укинување на оние што не се вклопуваат во стратегијата. Овие организациски единици можат да бидат и тимови составени од претставници на агроиндустрискиот сектор, Владата и експерти кои заедно треба да го најдат наједноставниот начин за спроведување на извозната стратегија. Дури и најдобро формулираната извозна стратегија може да биде неуспешна, доколку нејзиното спроведување затаи.

На крај, десетта фаза е оценка и контрола на извозната стратегија. Таа е последна фаза во овој процес и опфаќа набљудување на остварувањето на резултатите и споредување на остварените со очекуваните резултати. Доколку остварените резултати покажат отстапување од целите или незадоволство барем кај еден од учесниците, мора да се преземе акција во насока на исправка на таквото отстапување. Доколку во крајна линија контролата покаже дека избраната извозна стратегија не води кон остварување на поставените мисија и визија, тогаш мора да започне процес на избор на нова извозна стратегија. Се смета дека оптимално време за планирање и развој на една извозна стратегија е 3-5 години.

Успешноста на стратегијата зависи од правилно водење на фазите на процесот и од сериозност во пристапот кон анализите. Притоа, површината на Македонија никако не смее да се смета за хендикеп, туку напротив за предност која овозможува полесна реализација на процесот на избор и спроведување на извозната стратегија. Пример за ова е Холандија која иако по површина е само двапати поголема од Македонија, односно зафаќа само 0,008% од површината на земјината топка е трет светски извозник на земјоделски производи по САД и Франција.

Потреба од стратегиски пристап во извозот на агроиндустриски производи

Крајот на ХХ век претставуваше почеток на нова ера во развојот на човештвото – ера на глобализација. Глобализација е процес на интегрирање на националните стопански системи во една светска целина. Тие системи, иако интегрирани и понатаму продолжуваат да функционираат релативно независно, но сега како матрично поврзани делови на светскиот економски систем. Бројот на интегрирани системи во светот е варијабилен. Некои од нив (ЕУ, НАФТА) се интегрираат и како такви се трудат да имаат што подобра позиција во светската економија. Други (СССР, СФРЈ), се дезинтегрираат и како микро-системи го бараат своето место во светското стопанство, додека трети (ДНР Кореја, Куба, Зимбабве) остануваат изолирани, вон светскиот економски систем.

По распадот на стопанскиот систем на СФРЈ, Македонија мораше да ги ревидира своите стопански систем и економска политика. Од клучно значење беше воспоставувањето на отворен надворешнотрговски систем како единствен начин за остварување на развојните цели. Во рамките на тој систем требаше да се најде соодветно место и за агроиндустрискиот комплекс како еден од најекспонираните сектори во стопанството. Овој сектор во Македонија произведува значајни пазарни вишоци кои ограничениот домашен пазар не е во состојба да ги апсорбира. Поради тоа се наметнува потребата од нивен извоз кој ќе овозможи стекнување на значаен девизен прилив. Меѓутоа, извозот на агроиндустриски производи во изминатиот период многу повеќе беше плод на стихијност, добра волја на одредени структури и натчовечки напори на производителите, преработувачите и трговците, отколку на некој организиран настап на странските пазари. Македонија е мала земја и со своето агроиндустриско производство не претставува сериозен учесник на светскиот пазар. Стихијноста придонесува нашиот извоз да биде занемарлив и непрепознатлив, а ефектите кои се алоцираат само кај одреден сегмент на учесници да бидат мали и незадоволувачки. Примената на соодветна извозна стратегија треба да ја зголеми способноста на државата за превенција на проблемите во агрокомплексот и да ја зголеми мотивацијата на сите учесници почнувајќи од земјоделците, па сè до крајните потрошувачи.

Дефинирањето на извозна стратегија мора да биде резултат на национален консензус. Искуствата од развиените земји покажуваат дека остварување на основните цели е возможно само преку соодветни извозни стратегии. Стратегијата претставува свест, гаранција за развој, стабилност, посигурна иднина, додека стихијата носи несигурност, стагнација, краткорочна добивка и долгорочни проблеми. Стихијата предизвикува непостојаност на пазарите, цените, квалитетот, квантитетот и нефер односи на пазарот. Правилното поставување на стратегијата создадава предуслови за поефикасно вклучување во светската трговија со агроиндустриски производи. Од друга страна, стихијата создава постојана тензија на релација: примарни производители – преработувачи и трговци – странски партнери – држава. Првите се незадоволни од откупните цени и уцените од страна на откупувачите, вторите од квалитетот на примарните производи и непостојаноста на финансискиот тек, третите од непостојаните количества и нередовност на доставата, а државата од негативниот трговски и платен биланс.

Непостоењето на соодветна извозна стратегија предизвика појава на низа ограничувачки фактори кои придонесуваат агрокомплексот во нашата земја да се најде во многу незавидна позиција. Тие ограничувачки фактори се:

-неповолна структура на агроиндустриското производство, втемелено на трудоинтензивност и без минимални развојни техничко-технолошки истражувања;

неадекватни и неконзистентни мерки на земјоделската, трговската и заштитната политика;

неискористување на современите транспортни можности што е од клучна важност при транспортот на чувствителни производи како што се земјоделските;

длабок расчекор помеѓу апсорпциските можности на домашниот пазар и изградените капацитети и потенцијали на агроиндустрискиот сектор;

критична зависност од увоз на важни влезни суровини и репроматеријали (нафта, вештачко ѓубриво, агрохемиски препарати, семенски и расаден материјал, земјоделска механизација и слично);

нерамнотежа на надворешнотрговската размена со агроиндустриски производи и појава на дефицит во платниот и трговскиот биланс;

низок обем и динамика на извозот на агроиндустриски производи без стабилен тренд и можност за дејствување како движечка сила на економскиот растеж и модернизација;

концентрирана регионална насоченост на извозот со тесен круг на стратегиски партнери и нестабилна побарувачка;

неадекватна и тесна извозна стоковна структура;

техничко-технолошка застареност на производствените, образовните и инфраструктурните капацитети;

мал интерес на имателите на финансиски средства (банки, донатори, држава) за обемно и континуирано финансирање на агроиндустрискиот комплекс, неопходно за подобрување на неговата извозна конкурентност.

Поради тоа неопходен е стратегиски пристап во процесот на поттикнување на извозот на агроиндустриски производи, посебно при неговото финансирање. Стратегискиот пристап дава можност за надминување на проблемите кои ги создава стихијата.

Во изминатиов период надлежните македонски институции не успеаја да развијат конзистентна извозна стратегија за агроиндустрискиот комплекс во која преку национален оперативен план ќе се дефинираат стратегиските извозни потсектори. Иако досега беа изработени неколку стратегии: Стратегија за извоз на Република Македонија изработена од МАНУ во 1999 г.; две Стратегии за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството во 1996 г. и 2002 г. изработени од МЗШВ; Стратегија за прилагодување на прехранбениот сектор за извоз, изработена од Факултетот за земјоделски науки и храна и најновата Национална стратегија за земјоделство и рурален развој за периодот 2007-2013 г., изработена од страна на МЗШВ, впечаток е дека сите тие многу повеќе се ориентирани на производствениот, отколку на извозниот аспект на агроиндустријата и нејзиното финансирање. Убеден сум дека Македонија може да биде успешен извозник на прехранбени производи, но досега не е направена посериозна анализа на државно ниво за тоа како да се зголеми извозот, кои се конкурентските предности и како да се подобри конкурентноста на извозните компании од овој сектор. Ретките блесоци на извозни успеси на компаниите од прехранбениот сектор не се должат на осмислена стратегија и политика, туку пред сè на способноста на менаџментот и конкурентскиот притисок за опстанок.